Effekt av Falck Sykkelregister 2003


Det blir årlig innlevert omtrent 10.000 sykler til hittegods. Falck mottok i 2003 totalt 4.512 hittesykler på sine lokale stasjoner som har hittegodstjenesten for politiet. De 1.072 hittesyklene som ble innlevert til Viking i Oslo og de 248 som ble innlevert til Viking i Asker og Bærum ble også kontrollert mot Falck Sykkelregister (totalt 5.832 hittesykler ble kontrollert i 2003), men syklene innlevert til Viking er ikke med i denne undersøkelsen på grunn av manglende tilbakemelding fra Viking om utlevering. I dette notatet dokumenteres effekten av Falck Sykkelregister ved å studere registrerte og ikke-registrerte hittesykler med tanke på utlevering.

Sannsynligheten for at en hittesykkel blir utlevert til eier syvdobles dersom den er registrert i Falck Sykkelregister. Flere sykler vil bli utlevert dersom flere sykler blir registrert og forsikringsselskapene registrerer alle erstattede sykler.

Effekt av registrering

              Utlevert %

             Ja        Nei        Sum

       Ja   51,4 (326/634)  48,6 (308/634)    14,1 (634/4512)
Registrert
       Nei   6,7 (258/3878)  93,3 (3620/3878)   85,9 (3878/4512)

Sum          12,9 (584/4512)  87,1 (3928/4512)  100,0 (4512/4512)

Totalt ble 584 av 4.512 sykler (12,9%) utlevert. Totalt var 634 (14,1%) registrert og tilsendt funnetmelding. Av de som var registrert ble 51,4% utlevert. Av de som ikke var registrert ble 6,7% utlevert. Det vil si at sannsynligheten for at en hittesykkel utleveres er syv ganger høyere (51,4% kontra 6,7%) dersom den er registrert i Falck Sykkelregister.

Den største årsaken til manglende utlevering skyldes sannsynligvis at eier allerede har fått erstatning fra forsikringsselskapet, og derfor ikke er interessert i å få igjen sin gamle sykkel. Eier lar ofte være å varsle Falck fordi han antar at forsikringsselskapet allerede er blitt varslet. Andel funnetmeldinger med manglende respons kan reduseres dersom eieren får tilsendt en purring, eventuelt en faktura dersom han ikke har hentet sykkelen sin i løpet av 14 dager. Forsikringsselskapene bør dessuten bli flinkere til å registrere erstattede sykler.

Konklusjon

Antall identifiserte hittesykler vil stige når flere sykler registreres i Falck Sykkelregister. Andel utleverte hittesykler vil øke dersom forsikringsselskapene blir flinkere til å registrere erstattede sykler og hvis Falck innfører purrerutiner eller sender eier en faktura dersom sykkelen ikke blir hentet innen 14 dager.


Last modified: Tue Aug 10 18:45:34 MET DST 2004