AISSM årsrapport 2004

Tall og fakta om sykkeltyverier


Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. Vi har i 2004 fokusert på registrering i Falck sykkelregister, valg av sykkellås og hvordan låse sykkel. Vi har gjennomført flere "Lås sykkelen din!" aksjoner, og registreringskampanjer for Falck sykkelregister. Vi har også vært aktive i media og kommet med innspill i forhold til politiet, forsikringsbransjen og sykkelforhandlerne.

Resultater

Antall politianmeldte sykkeltyverier på landsbasis var 15.141 i 2004. Dette er en reduksjon på 43% siden toppåret 1995 med 26.577 politianmeldte sykkeltyverier. Antall erstattede sykler er blitt redusert med 39,5% i perioden 1995 til 2003 fra 18.100 til 10.956, og erstatningsutbetalingene er blitt redusert med 42,9% fra 70,8 til 40,4 millioner kroner. Tall fra Gjensidige NOR viser at registrering i Falck sykkelregister reduserer risiko for tyveri med 20%, og de fleste forsikringsselskaper har innført forsikringskrav om registrering. Økt bruk av Falck sykkelregister og forsikringskrav er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til nedgangen i antall politianmeldte sykkeltyverier, men det sees også nedgang i andre former for vinningskriminalitet.

 

Det kan tenkes at de ulike metadonprosjektene gjør at færre narkomane må finansiere sitt stoffmisbruk ved vinningskriminalitet, og dette gir seg utslag i færre innbrudd i hus og bil, færre sykkeltyverier og butikktyverier. Økt bruk av alarm i privathus vil også forklare noe av nedgangen i innbrudd, og økt bruk av vektertjenester i butikk kan forklare noe av nedgangen i butikktyverier. Ellers har folk med seg flere verdigjenstander nå enn før (mobiltelefon, digitalkamera, bærbar PC) og grovt tyveri fra offentlig sted har nesten fordoblet i perioden 2000 til 2004. Det virker som om folk er blitt flinkere til å låse syklene sine og bruker bedre sykkellåser. Kanskje det er lettere å stjele en mobiltelefon enn en sykkel?

Falck sykkelregister

AISSM ser på sykkelregisteret som et viktig verktøy for politi, hittegods og forsikringsbransjen for å redusere antall sykkeltyverier, identifisere flere hittesykler og gjøre det vanskeligere å omsette tyvegods. Under våre "Lås sykkelen din!" aksjoner og bruk av media har derfor fokusert på registrering i Falck sykkelregister i tillegg til låsing av sykkel.

 

Vi arbeider for Falck med å heve datakvaliteten på registreringene i Falck sykkelregister og har bidro høsten 2002 til utvikling av deres dataløsning med automatisk strukturkontroll av rammenummer. Våren 2004 utvidet vi dataløsingen med en modul for strukturkorreksjon som automatisk korrigerer de vanligste feilene. I forkant av hver sykkelsesong oppgir de ulike produsentene og importørene av sykler hvilke strukturer som er i bruk, og ved forsøk på registrering av en sykkel med ukjent rammenummerstruktur, vil det bli gitt feilmelding slik at eieren kan korrigere rammenummeret og eventuelt sjekke sykkelrammen på nytt. For mange av feilene vil systemet komme med forslag til korreksjon.

Bruk av media

AISSM arbeider aktivt for å spre informasjon om Falck sykkelregister, sykkellåser og låsing av sykkel. Vi har i 2004 hatt artikler i avisene Aftenposten, Nordlys og Stavanger Aftenblad. I forbindelse med vårt 10 års jubileum ble vi intervjuet av Radio Tromsø.

 

AISSM i 2005

Vi vil fortsette vårt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier. Vi skal fortsatt ha et nært samarbeid med Falck sykkelregister, forsikringsbransjen og politiet. AISSM har foreslått redusert egenandel ved tyveri av sykkel som er fastlåst med forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkellås. Det er anslått at registrering i Falck sykkelregister og bruk av FG-godkjent sykkellås kan halvere risiko for sykkeltyveri.

Tall og fakta om sykkeltyverier

Tilbake sykkeltyveri.no.


Last modified: Man Jan 31 19:28:34 MET DST 2005