Oversikt sykkelforsikring

Tabell sykkelforsikring

Separat sykkelforsikring

Det finnes muligheter til å tegne en egen sykkelforsikring i forsikringsselskapene Gjensidige, If..., SpareBank 1 Skadeforsikring og Vesta. Dersom sykkelen din koster vesentlig mer enn kr 10.000,- bør du vurdere en slik forsikring. Alle disse forsikringene er imidlertid dyre. I If... betaler du 9,0% av sykkelens verdi i årlig premie for sykler i Oslo-området og 6,5% for resten av landet, i Gjensidige og SpareBank 1 Skadeforsikring 10%. Vesta har nå avviklet sin separate sykkelforsikring fordi skadeutbetalingene var tre ganger høyere enn premieinnbetalingen. Egenandelen er stort sett kr 1.000,- med unntak av If... som beregner kr 2.000,- og Gjensidige som trekker 10% av sykkelens verdi i egenandel, minst kr 500,-.

De fleste forsikringsselskapene krever annet kundeforhold i tillegg til sykkelforsikringen, og du må ha registrert sykkelen din i Falken Sykkelregister før forsikringen blir tegnet. I tillegg til å dekke tyveri er separat sykkelforsikring en kaskoforsikring (heldekning) som bl.a omfatter annen skade som brann-, vann-, innbrudd- og transportskade.

Sykkelforsikring tilknyttet villa/hjemforsikring (innboforsikring)

For de fleste vil det ikke lønne seg å tegne en egen sykkelforsikring. Villa/hjemforsikring vil vanligvis dekke tyveri av sykkel. Det er imidlertid viktig å vite hvilken sumbegrensning de ulike selskapene opererer med: Du får inntil kr 10.000,- i forsikringsselskapet Zurich, inntil kr 7.500,- i SpareBank 1 Skadeforsikring, inntil kr 5.000,- i Enter, Vesta, Gjensidige og If... Skadeforsikring.

For LO-medlemmer med LO favør Kollektiv hjemforsikring dekker SpareBank 1 Skadeforsikring tyveri av sykkel inntil kr 4.000,- eller inntil kr 14.000 hvis du tegner Toppsikring. Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr 2.000,-. Ved tyveri av sykkel som er registrert i Falken Sykkelregister reduseres egenandelen til kr 1.500,-. Det beregnes ikke aldersfradrag ved tyveri av sykkel.

I Gjensidige kan du øke sumbegrensningen til kr 10.000,- eller kr 15.000,- ved å betale en høyere premie, i If... kr 10.000,- ved å tegne Superforsikring og i SpareBank 1 Skadeforsikring kr 15.000,- ved å tegne Toppsikring.

SpareBank 1 Skadeforsikring reduseres genandelen med kr 2.000,- dersom sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. If..., Gjensidige, Vesta gir kr 1.000,- i reduksjon, mens Zurich gir kr 500,- i reduksjon. For en registrert sykkel er egenandelen kr 1.000,- i SpareBank 1 Skadeforsikring, Enter og Vesta, kr 2.000,- i Gjensidige og If... kr 1.500,- i Zurich. Se også tabelloversikt. Hos flere av selskapene kan du velge størrelse på egenandel. F.eks kan du i selskapet Vesta velge egenandel fra kr 1.500,- til kr 14.500,- slik at det trekkes fra kr 500,- til kr 13.500,- for en sykkel registrert i Falken Sykkelregister. Enter, Vesta og Zurich beregner aldersfradrag med 10% pr år fra og med tredje år inntil 80% er nedskrevet. If..., Gjensidige og Sparebank 1's LO favør kollektive hjem beregner ikke aldersfradrag.

Hvilket selskap skal jeg velge?

Vurderingen er gjort juni 2002 ved sammenligning av vilkår for erstatning av sykkel gjennom vanlig villa/hjemforsikring når sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. I flere av selskapene kan du tegne avtale om redusert egenandel eller økt sumbegrensning mot å betale en høyere forsikringspremie. Vi må ta forbehold om mulige endringer. Ta kontakt med forsikringsselskapet dersom du har spørsmål.

SpareBank 1 Skadeforsikring

Hus- og Hjemforsikringene i SpareBank 1 Skadeforsikring dekker tyveri av sykkel med inntil kr 7.500,- (kr 15.000,- dersom forsikringen er utvidet med Toppdekning). Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr 3.000,-. Egenandelen reduseres til kr 1.000,- dersom sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. Det fratrekkes aldersfradrag dersom verdiforringelsen er større enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen. Hvis aldersfradraget overstiger egenandelen, trekkes ikke egenandel. Utgjør aldersfradraget mindre enn den avtalte egenandel, trekkes kun egenandel. Vilkårene er svært gode for nyere sykler.

For LO-medlemmer med LO favør Kollektiv hjemforsikring dekker SpareBank 1 Skadeforsikring tyveri av sykkel med inntil kr 4.000,- (inntil kr 14.000,- hvis forsikringen er utvidet med Toppsikring). Egenandelen ved tyveri av sykkel er kr 2.000,-. Ved tyveri av sykkel som er registrert i Falken Sykkelregister reduseres egenandelen til kr 1.500,-. Det beregnes ikke aldersfradrag ved tap av sykkel. Dette er også en relativt gunstig avtale.

Gjensidige

Gjensidige innførte i 1998 øvre sumbegrensning for erstatning av sykkel. Standard sumbegrensning er kr 5.000,-, men du kan øke den til kr 10.000,.- eller kr 15.000,- ved å betale en høyere forsikringspremie. Egenandelen er kr 2.000,- når sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. Gjensidige beregner ikke vanlig aldersfradrag. Selskapet har derfor en fleksibel løsning som gir et relativt greit tilbud for sykler i de vanligste prisklassene.

If...

If... har en generell egenandel på innboforsikring på kr 3.000,-, og egenandelen er kr 2.000,- for en sykkel registrert i Falken Sykkelregister. Ved å tegne Superforsikring, vil sykkel erstattes med inntil kr 10.000,-. Siden If... ikke beregner aldersfradrag har selskapet i likhet med Gjensidige et relativt greit tilbud for sykler som er tre år og eldre. For forsikringspoliser fornyet etter 01.05.02 dekkes kun sykler som er registrert i Falken Sykkelregister.

Vesta

Vesta-kunder hadde tidligere ofte en høy egenandel på sin vanlige villa/hjemforsikring - kr 3.500,-. De siste årene har Vesta fokusert på valgfri egenandel, og over halvparten av kundene velger nå en egenandel på kr 2.000,- mot å betale en litt høyere premie. Det vil si at egenandelen blir kr 1.000,- for en sykkel registrert i Falken Sykkelregister. Ved valg av denne egenandelen blir vilkårene til Vesta bedre enn If... for nyere sykler, og identisk med Gjensidige. Du kan imidlertid redusere egenandelen for en registrert sykkel helt ned i kr 500,-, og da kommer Vesta bedre ut for sykler i denne prisklassen. Ved å også tegne tilleggsforsikringen Ekstra som utvider dekningen til kr 10.000,-, har Vesta de beste vilkårene for nyere sykler. I motsetning til Gjensidige, If... og Vår beregner Vesta aldersfradrag, og du får mindre igjen fra Vesta for en sykkel rundt kr 5.000,- som er fem år eller eldre. For forsikringspoliser fornyet etter 01.01.03 dekkes kun sykler som er registrert i Falken Sykkelregister.

Enter forsikring

De fleste forbinder Enter forsikring med et selskap som gir billig bilforsikring til personer over 23 år som aldri har hatt uhell med bilen. De tilbyr imidlertid også andre forsikringer. Da de er et datterselskap av Vesta, er vilkårene identiske med Vesta, men forsikringspremien kan være lavere.

Zurich Protector

Zurich var lenge det eneste selskapet uten øvre sumbegrensning. De innførte i 1999 en øvre sumbegrensning på kr 10.000,- .Egenandelen er kr 1.500,- hvis sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. Dette gjør at Zurich kommer bedre ut enn Gjensidige og If..., men litt dårlig enn Vesta. Zurich beregner aldersfradrag med 10% per år fra og med tredje år inntil 80% av verdien er nedskrevet.

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat June 08 12:13:01 MET 2002