Tabell sykkelforsikring

Antall erstattede sykler

Dekning av sykkel gjennom hjem/villaforsikring (innboforsikring)

Dette er en oversikt over egenandeler, sumbegrensning og reduksjon i egenandel hvis sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister for de ulike forsikringsselskapene. Enter forsikring er ikke med på oversikten, men Enter er et datterselskap av Vesta forsikring og de har identiske vilkår.

Egenandel og aldersfradrag trekkes før sumbegrensningen settes, så sumbegrensningen får ikke konsekvenser med mindre du har en relativt dyr sykkel. Opplysningen er bygget på opplysninger fra selskapene innhentet av Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) juni 2002, og skal være de samme som i oversikt sykkelforsikring.

Sykkelforsikring

                            Spare-
                  Spare-   Gjen-  Bank 1
         If...  Vesta  Bank 1   sidige  LO Favør Zurich

Egenandel    3 000  *2 000  3 000   3 000  2 000   2 000

Maks
utbetaling:   *5 000  *5 000  *7 500   *5 000  *4 000   10 000

Redusert     
egenandel
når registr.  -1 000  -1 000  -2 000   -1 000   -500    -500
i Falken:  

Aldersfradrag   Nei   Ja    Ja    Nei    Nei     Ja

Egen
sykkel-      Ja   Nei    Ja    Ja    Ja     Nei
forsikring:

* If...: Med Superforsikring erstattes sykler med inntil 10 000 kroner. Fra 01.05.02 dekkes ikke sykler som ikke er registrert i Falken Sykkelregister.

* Vesta: Egenandelen er valgfri fra kr 1 500 til kr 14 500. Omtrent halvparten av kundene har valgt egenandel på kr 2 000. Ang. sumbegrensning: Med Ekstra erstattes sykler med inntil 10 000 kroner. Fra 01.01.03 dekkes ikke sykler som ikke er registrert i Falken Sykkelregister.

* SpareBank 1: Med Toppdekning erstattes sykler med inntil kr 15 000.

* Gjensidige: Du kan velge maks utbetaling på 10 000 eller 15 000 kroner ved å betale en høyere forsikringspremie. Det er ikke bestemt når det innføres krav om registrering i Falken sykkelregister.

* Med Toppsikring erstattes sykler med inntil 14 000 kroner.

* Zurich: Dette selskapet gir deg ingen penger, men rekvisisjon til kjøp av ny sykkel tilsvarende den du hadde.

Antall erstattede sykler

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Jun 8 08:13:01 MET 2002