Prosedyrer ved sykkeltyveri

Oversikt over rutiner ved håndtering av sykler

Forord

Dette notatet ble skrevet av AISSM i 1995 for å bedre politiets rutiner i forhold til arbeidet med sykkeltyverier samt informere om Falken Sykkelregister. Notatet ble utsendt sammen med et følgebrev skrevet av Betty Lind i Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) i Justisdepartementet til alle KRÅDs politikontakter ved landets 54 politikamre. Hun var i utgangspunktet litt skeptisk til AISSM, men etter at Andras Pihl i Norges Forsikringsforbund hadde snakket med henne, ordnet hun saken i løpet av kort tid. Utsendingen av dette enkle notatet var et lite gjennombrudd for oss da politiet i hele landet ble gjort kjent med arbeidet til AISSM.

Forslag til kvalitetssikring av politiets prosedyrer ved sykkeltyveri

  1. Ved forebyggende arbeid overfor sykkeleiere bør politiet oppfordre til

  2. Når sykkeleier anmelder tyveri bør politiet

  3. Ved hitting av sykler bør politiet

Utfyllende kommentarer til punktene

Ad pkt 1.

Ad pkt 2.

Ad pkt 3.

Referanser

  1. Sykkeltyveriprosjektet, Majorstua politistasjon, Ole B. Dolva, tlf 22 66 90 50.
  2. Falken sykkelregister, Jo Nilsson, tlf 22 95 35 00.
  3. Norges forsikringsforbund, Andras Pihl, tlf 22 04 85 88.
  4. Hittegodskontoret i Trondheim, Reidar Svendsen, tlf 73 89 90 90.

Oversikt over rutiner ved håndtering av sykler

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997