Tall og fakta om sykkeltyverier

Hva kan politiet gjøre


Om sykler

Det vil si at halvparten av syklene er byttet ut etter fire år. Gjennomsnittlig levealder vil være høyere fordi enkelte eiere er flinke til å ta vare på syklene sine slik at noen sykler kan bli svært gamle.

Om sykkeltyverier

Det vil si at en av fire sykkeleiere anmelder et eventuelt sykkeltyveri til politiet. Omtrent halvparten av anmeldelsene inneholder feil og mangler med tanke på sykkelens rammenummer. Dette betyr at bare en av åtte stjålne sykler kan avsløres av politiet.

Om forsikring

Omtrent to av tre sykkeleiere som anmelder tyveriet til politiet får senere erstatning fra sitt forsikringsselskap. Gjennomsnittlig erstatning er kr 3.500,- pr sykkel. I tillegg kommer egenandeler og eventuelle aldersfradrag.

Om hittegods

Det vil si at flertallet av hittesyklene selges på auksjon. Dersom flere sykler var registrert i Falck Sykkelregister ville flere sykler blitt identifisert og tilbakelevert til eier eller forsikringsselskap.

Om Falck Sykkelregister

Falck Sykkelregister har registrert omtrent 40% av alle sykler som er fire år eller mindre. De fleste forsikringsselskaper reduserer egenandelen med kr 2.000,- ved erstatning av en registrert sykkel.

Om stjålne sykler

Hva kan politiet gjøre

Tilbake til sykkeltyveri.no.


Last modified: Sun Feb 3 18:28:34 MET DST 2008