Effekt av Falck Sykkelregister 2005


Det blir årlig innlevert omtrent 10.000 sykler til hittegods. Lokalstasjonene til Falck og Viking i Oslo mottok i 2005 totalt 5.589 hittesykler. I dette notatet dokumenteres effekten av Falck Sykkelregister ved å studere registrerte og ikke-registrerte hittesykler med tanke på utlevering.

Sannsynligheten for at en hittesykkel blir utlevert til eier tidobles dersom den er registrert i Falck Sykkelregister. Flere sykler vil bli utlevert dersom flere sykler blir registrert og forsikringsselskapene registrerer alle erstattede sykler.

Effekt av registrering

              Utlevert %
 
             Ja        Nei        Sum

       Ja   36,8 (351/955)   63,2 (604/955)    17,1 (955/5.589)
Registrert
       Nei   3,5 (163/4.634)  96,5 (4.471/4.634)  82,9 (4.634/5.589)
 
Sum          9,2 (514/5.589)  87,1 (5.075/5.589)  100,0 (5.589/5.589)

Totalt ble 514 av 5.589 sykler (9,2%) utlevert. Totalt var 955 (17,1%) registrert og tilsendt funnetmelding. Av de som var registrert ble 36,8% utlevert. Av de som ikke var registrert ble 3,5% utlevert. Det vil si at sannsynligheten for at en hittesykkel utleveres er ti ganger høyere (36,8% kontra 3,5%) dersom den er registrert i Falck Sykkelregister.

Den største årsaken til manglende utlevering skyldes sannsynligvis at eier allerede har fått erstatning fra forsikringsselskapet, og derfor ikke er interessert i å få igjen sin gamle sykkel. Eier lar ofte være å varsle Falck fordi han antar at forsikringsselskapet allerede er blitt varslet. Andel funnetmeldinger med manglende respons kan reduseres dersom eieren får tilsendt en purring, eventuelt en faktura dersom han ikke har hentet sykkelen sin i løpet av 14 dager. Forsikringsselskapene bør dessuten bli flinkere til å registrere erstattede sykler.

Konklusjon

Antall identifiserte hittesykler vil stige når flere sykler registreres i Falck Sykkelregister. Andel utleverte hittesykler vil øke dersom forsikringsselskapene blir flinkere til å registrere erstattede sykler og hvis Falck innfører purrerutiner eller sender eier en faktura dersom sykkelen ikke blir hentet innen 14 dager.

Se også den større undersøkelsen Effekt av Falck 2001

Tilbake til sykkeltyveri.no


Last modified: Wed Apr 5 18:45:34 MET DST 2006