AISSM årsrapport 2007

Tall og fakta om sykkeltyverier


Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. Siden 1995 er antall politianmeldte sykkeltyverier blitt redusert med nesten 50 %. Vi har i 2007 brukt media aktivt til å få ut informasjon om sykkeltyverier både med oppdaterte statistikker, anbefaling om registrering i Falck sykkelregister og råd om låsing av sykkel. Vi har også gjennomført flere ”lås-sykkelen-din” aksjoner der en egen ”hanger” settes på dårlig låste parkerte sykler. Brosjyren har vært distribuert til sykkelforhandlere i enkelte byer.

Resultater på landsbasis

I 2007 var antall politianmeldte sykkeltyverier 13.620. Dette er en reduksjon på 48,3 % siden toppåret 1995 med 26.365 sykkeltyverier. Antall erstattede sykler er blitt redusert med 48,2 % fra 19.064 i 1996 til 9.871 i 2006, og erstatningsutbetalingene er blitt redusert med 51,0 % fra 70,8 til 34,7 millioner kroner.

 

Vinningskriminalitet generelt er blitt redusert, men ikke så mye som sykkeltyverier. Det er sannsynlig at de ulike metadonprosjektene gjør at færre narkomane må finansiere sitt stoffmisbruk ved kriminelle handlinger, og dette gir seg utslag i færre innbrudd i hus og bil, færre sykkeltyverier og butikktyverier. Prisen på narkotika har falt med 75 % og misbrukere som tidligere måtte begå kriminelle handlinger 3-4 ganger i uken for å få nok penger til stoff, kan nå klare seg med 1-2 kriminelle handlinger hver 14. dag. Andel ”av-og-til-brukere” av narkotika (”partydop”) har økt, og flere narkomane kan finanisere eget forbruk gjennom videresalg av stoff i mindre skala. Den såkalte Kina-effekten har ført til at elektroniske artikler og brunevarer har blitt mye billigere, og forskjellen i pris mellom å kjøpe nytt i butikk og kjøpe tyvegods er blitt redusert slik at det er blitt mindre penger å tjene på å omsette tyvegods. Økt bruk av alarm i privathus vil også forklare noe av nedgangen i innbrudd, og økt bruk av vektertjenester i butikk kan forklare noe av nedgangen i butikktyverier. Det har imidlertid vært en spesielt stor nedgang når det gjelder sykkeltyverier.

 

Falck sykkelregister reduserer sykkeltyverier

 

AISSM ser på sykkelregisteret som et viktig verktøy for politi, hittegods og forsikringsbransjen for å redusere antall sykkeltyverier, identifisere flere hittesykler og gjøre det vanskeligere å omsette tyvegods. En person som skal kjøpe bruktsykkel kan selv sjekke på Internett om sykkelen er meldt savnet til Falck sykkelregister. Registrerte sykler utstyres med en oblat som forteller sykkeltyven at sykkelen er registrert. Tall fra Gjensidige viser at registrering i Falck sykkelregister reduserer risiko for tyveri med 20 %. De fleste forsikringsselskaper reduserer egenandelen med kr 2.000,- for registrerte sykler. Økt bruk av Falck sykkelregister er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til nedgangen i antall politianmeldte sykkeltyverier.

 

Sykkelens rammenummer er nøkkel til identifisering av en stjålet sykkel. AISSM arbeider for kvalitetssikring av registreringene i Falck sykkelregister, både ved registrering av nye sykler og ved registrering av hittesykler. Høsten 2002 til utvikling av deres dataløsning med automatisk strukturkontroll av rammenummer. I forkant av hver sykkelsesong oppgir de ulike produsentene og importørene av sykler hvilke strukturer som er i bruk. Dersom en sykkel registreres med et ukjent rammenummer, havner registreringen i en egen feillogg for manuell gjennomgang. Våren 2004 utvidet vi dataløsingen med en modul for strukturkorreksjon som automatisk korrigerer de vanligste feilene.

 

”Lås sykkelen din!” aksjoner

God fysisk sikring av sykkelen er viktig for å gjøre det vanskelig for sykkeltyven. Det er imidlertid mange sykkeleierne som ikke er så bevisste i forhold til hvordan de låser sykkelen sin. Det er ikke bare snakk om hva slags sykkellås man har, men også hvordan man bruker låsen. AISSM har utarbeidet en egen ”hanger” i samarbeid med Falck sykkelregister. På den ene siden har Falck informasjon om registrering av sykkel, mens AISSM på den andre siden har informasjon om riktig låsing av sykkel. Hangers er blitt distribuert via sykkelforhandlere i Tromsø, Trondheim, Oslo og Kristiansand, og blitt brukt i "Lås sykkelen din!" aksjoner i Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

 

Bruk av media

AISSM arbeider aktivt for å spre informasjon om Falck sykkelregister, valg av sykkellås og hvordan låse sykkel. Vi har i 2006 hatt flere artikler i web-magasinet DinSide.no, avisene Aftenposten, Dagsavisen, Fedrelandsvennen, Nordlands Framtid, Nordlys, Tromsø, Vårt Land og Stavanger Aftenblad, og radio P1, NRK Troms, Radio Tromsø og noen pressemeldinger har blitt distribuert via NTB.

AISSM i 2008

Vi vil fortsette vårt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier. Vi skal fortsette å bruke media til å spre informasjon om sykkeltyverier. Vi skal fortsatt ha et nært samarbeid med Falck sykkelregister, forsikringsbransjen og politiet. AISSM har foreslått redusert egenandel ved tyveri av sykkel som er fastlåst med forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkellås. Det er anslått at registrering i Falck sykkelregister og bruk av FG-godkjent sykkellås kan halvere risiko for sykkeltyveri.

Tall og fakta om sykkeltyverier

Tilbake sykkeltyveri.no.


Last modified: Sun Feb 3 19:28:34 MET DST 2008