Datakvalitet i politiets straffesaksregister


Feil rammenummer blir registrert i så mye som seks av ti anmeldte sykkeltyverier. En undersøkelse utført av Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) viser at 60% av rammenummer på sykler er registrert med feil eller mangler i politiets straffesaksregister (STRASAK).

Delvis basert på en artikkel av Tor Sandberg i Dagsavisen 08.05.2005.

Et korrekt rammenummer er viktig

I praksis er det bare rammenummeret som kan identifisere en sykkel 100%. Uten et korrekt registrert rammenummer kan ikke politiet dokumentere at en beslaglagt sykkel er stjålet. Ofte må politiet derfor gi sykkelen tilbake til sykkeltyven. Uten korrekt registrering vil heller ikke hittesykler kunne identifisere slik at sykkelen kan tilbakeleveres til eier. Derfor blir mange uavhentede hittesykler solgt på politiauksjon.

Flere feilkilder

Undersøkelsen baserer seg på et representativt utvalg på 220 registreringer i straffesaksregisteret blant de 15.141 politianmeldte sykkeltyveriene i Norge i 2004. Det var feil eller mangler ved det registrerte rammenummeret ved 133 av de 220 anmeldelsene. Omtrent 25% av anmeldelsene manglet opplysninger om både sykkelens fabrikat og rammenummer.

Det flere årsaker til at rammenummeret blir registrert feil:

Kvalitetssikring

Problemet er at ingen av disse leddene har noen form for kvalitetssikring. Dette har de tatt konsekvensen av i Falck sykkelregister. Alle sykler som blir registrert der, gjennomgår en automatisk strukturkontroll for å avdekke eventuelle feil. Uten noen form for kvalitetssikring vil 30% av registreringene blir feil. Omtrent halvparten av feilene kan korrigeres automatisk. Resten havner i en logg for manuell gjennomgang. Ofte må eier kontaktes for en ny avlesing av rammenummeret. På denne måten reduseres andel registrerte sykler med ukjent struktur fra 30% til 2%. Når sykkelen er borte er det imidlertid ingen muligheter for å lese av rammenummeret på nytt.

Av de 133 feilregistrerte anmeldelsene i undersøkelsen til AISSM, ville det vært mulig å korrigere feilen i 42 av tilfellene, slik at andelen feil ville blitt redusert fra 60% til 41%.

Politiet og hittegods bruker Falck sykkelregister

Politiet har on-line tilgang til Falck sykkelregister. I tillegg har Falck en døgnåpen vakttelefon. Registeret har over 600.000 registrerte sykler og er et nyttig verktøy for politiet. Alle hittesykler blir kontrollert mot sykkelregisteret, og rammenummer på hittesykler gjennomgår den samme strukturkontrollen som andre registrerte sykler i Falck sykkelregister.

Tilbake til sykkeltyveri.no


Last modified: Wed 10 Oct 23:13:01 MET 2005