Årsrapport AISSM 1994

AISSM rapport våren 1995

Innledning

Året er omme og AKSJONSGRUPPEN Ikke stjel sykkelen min! har vært til siden april 1994. Det er på tide med et tilbakeblikk på året som har gått og se på våre målsettinger og i hvilken grad disse har blitt realisert. Hensikten med AISSM er at vi skal fungere som forebyggende og informerende Aksjonsgruppe mot tyveri av sykler.

AISSM's målsettinger

Hovedmål

Delmål

Fysisk sikring

Mot kriminalitet

Andre mål

Nært samarbeide ønskes opprettet med:

AISSM's tiltak for realiseringer av mål

Hovedmål

Det har vært en reduksjon på femogtyve prosent i antall sykkeltyverier på Tromsøya, mens det ellers i Troms har vært et par store økninger, se vedlagte tabeller. Vi i AISSM kan i hvert fall se med glede på at det har vært en faktisk nedgang på femogtyve prosent i antall sykkeltyverier på Tromsøya. Antall tyverier av sykler i Troms fylke ligger som landsgjennomsnittet forøvrig, minus en prosent hvilket ikke kan sies å være en signifikant endring.

Delmål

Fysisk sikring

Mot kriminalitet

Andre mål

Samarbeide

Aksjonsgruppen Ikke stjel sykkelen min! har hatt et meget godt samarbeide med Troms Politikammer og Even Ytterhus. Vi håper på at vi i året som kommer kan opprettholde det gode samarbeidet med vår nye kontaktperson Pallesen ved Troms Politikammer. Vi i AISSM vil også benytte anledningen til å takke Uni Storebrand for et godt samarbeide og økonomisk støtte. Uten dere ville vi måtte betale alt for egen regning over et stramt studiebudsjett. Vi i aksjonsgruppen håper at vi i året som har gått har kunnet bevise overfor dere at midlene fra Uni Storebrand har blitt anvendt til et godt formål som er oss alle tjenelig. Vi har hatt en generell nedgang i sykkeltyverier på Tromsøya på femogtyve prosent, og jobber for fortsatt nedgang i antallet tyverier. Vi i Aksjonsgruppen vil også takke Falken Sykkelregister for godt samarbeide, samtidig som vi oppfordrer Sykkelregistret til å opprette kontakt med politiet slik at lister med stjålne sykler kan oversendes politiet f.eks. hver andre uke eller en gang i måneden får "matching" med politiets anmeldelser og Falkens innkomne sykler. Vi AISSM tok en liten titt på listene hos Falken og Politiet, vi fant flere sykler som "matchet"listene. I året som har gått har det vært flere store mediaoppslag både i avisen Nordlys, Tromsø, Tromsøflaket og Utropia (studentavisen), bladet På Sykkel (SLF sitt blad), samt radioinnslag i P3, P4 og Radio 1. Vi håper dere følger oss på veien til et lavere antall sykkeltyverier og flere hensynsfulle syklister på veiene. Sykkelforretningene i Tromsø har også vært svært velvillige til samarbeide og vi ser frem videre samarbeide i året som kommer. Statistisk sentralbyrå har tatt seg godt betalt for kjøring av data som er grunnlaget for vår detaljoversikt over antall stjålne sykler, men vi kune ikke ha vært foruten. De øvrige instanser som er nevnt under pkt. 4 AISSM's målsettinger, samarbeide, er det også opprettet kontakt med.

Fremtidige målsettinger

(Pkt. er ikke satt opp i prioritets rekkefølge)

Forebyggende tiltak

Media

AISSM rapport våren 1995

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997