AISSM rapport for høsten 1995

AISSM årsrapport 1997

Innledning

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM har siden opprettelsen opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen områder som vedrører sykkeltyveriproblematikken. Prioriterte arbeidsoppgaver dette semesteret har vært å spre informasjon om sykkeltyverier, låsing av sykkel og Falken Sykkelregister, samt dokumentere rutiner. Aksjonsgruppen er blitt kjent for sitt arbeide og sine resultater, og gruppens forslag blir tatt seriøst av stadig flere aktører.

Resultater i Tromsø

UNI Storebrand i Tromsø hadde en reduksjon i antall utbetalinger med 25% fra 1993 til 1994. Selskapet hadde en ytterligere reduksjon på 33% fra 1994 til 1995. Den totale erstatningsbeløpet er halvvert i løpet av de to årene AISSM har eksistert.

Aksjonsgruppen har vært medvirkende til avsløring av en sykkeltyv og en heler som Troms Politikammer har tatt seg av. Aksjonsgruppen har også påpekt overfor Politiet flere tilfeller ved anmeldelse av sykkeltyveri der klager har oppgitt en langt senere dato for når sykkelen ble savnet enn det tidspunktet Falken i Tromsø fikk sykkelen inn til seg. Spesielt suspekt er dette hvis eieren har tegnet forsikring i mellomtiden, eller registrert sykkelen i Falken Sykkelregister for å få forsikringsfordeler.

Aksjonsgruppen har assistert Falken i Tromsø med å spore opp flere eiere av hittede sykler enn det som er mulig gjennom vanlige rutiner. I et tilfelle var rammenummeret delvis filt vekk på en dyr offroadsykkel med aluminiumsramme. Kjemikalieblandingen Fry-III som er utviklet for stållegeringer kan derfor ikke brukes, og hverken Troms Politikammer eller KRIPOS kunne hjelpe oss. Aksjonsgruppen tok kontakt med Hydro Aluminium Raufoss, og fikk to oppskrifter på kjemikalier som kan brukes på aluminium. Vi tok også kontakt med røntgenavdelingen på Regionsykehuset i Tromsø, og noen radiografer begynte å eksperimentere med røntgenfotografering av aluminiumsbiter der et innstanset nummer var filt vekk. Aksjonsgruppen klarte imidlertid å finne frem til eieren ved hjelp av en spesialkjøring i Falken Sykkelregister, et søk i Politiets godsregister og beskrivelse av sykkelen fra to mulige eiere.

Resultater på landsbasis

Aksjonsgruppen har arbeidet mye for å gjøre Falken Sykkelregister kjent. Registeret blir stadig større, og er blitt et verdifullt verktøy både for hittegodsansvarlige, Politi og forsikringsselskapene. Aksjonsgruppen har i denne perioden jobbet målrettet for at forsikringsselskapene skal bruke Falken Sykkelregister mer effektivt. Nå har de fleste selskapene fått on-line forbindelse til registeret, og mange lokalkontorer får det i løpet av kort tid. Erstattede sykler registrert i Falken Sykkelregister med selskapet som eier gjør at aksjonsgruppen i neste omgang kan gjennomføre mer effektive kontroller av sykler for å avsløre tyver, helere og forsikringssvindlere.

Teknisk Komite Privat i Norges Forsikringsforbund har etter initiativ fra aksjonsgruppen besluttet å arrangere et sykkelseminar rett etter påsken 1996 der Justisdepartementet, Politi, importører og forhandlere samt forsikring skal inviteres. Seminaret skal vinkle Falken Sykkelregister og registrering inn på det kriminalitetsforebyggende og inn på samfunnsinteresser. På seminaret skal det trekkes veksler på aksjonsgruppen.

Aksjonsgruppen på Internett

Aksjonsgruppen opprettet tidlig i høst en hjemmeside på World Wide Web. Det ble lagt ut informasjon om sykkeltyverier, sykkelforsikring, Falken Sykkelregister, råd om låsing og hvordan aksjonsgruppen arbeider. Det er også mulig å sende elektronisk post til aksjonsgruppen. Vi har dessverre ikke ført statistikk om hvor mange som har besøkt siden vår, men vi har fått noe post med spørsmål om vi kan sende dem registreringsblanketter til Falken Sykkelregister.

Stadig flere firma og organisasjoner legger ut informasjon om seg selv på Internett. Aksjonsgruppen har tatt kontakt med noen av de som er mest aktuelle med tanke på sykler og oppfordret dem til å ta en titt på den informasjonen vi har lagt ut. Det er etablert linker til andre organisasjoner på vår egen hjemmeside, og andre er blitt oppfordret til å legge inn linker til aksjonsgruppen.

Bruk av media

Aksjonsgruppen har også sommer og høst 1995 vært flinke til å bruke media til å spre informasjon. Mye av reduksjonen i antall sykkeltyverier skyldes sannsynligvis mediaoppslag. Omtale av aksjonsgruppen har også ført til goodwill i flere instanser.

Det har vært oppslag om sykkeltyverier generelt, råd om låsing av sykkel, sommeren som høysesong for sykkeltyverier, Falken Sykkelregister, aksjonsgruppens arbeid, resultater i Tromsø, sykkeltyven Tim, Politiets arbeid, hittetjenesten og aksjonsgruppen på Internett. Aksjonsgruppen har hatt totalt 20 mediautspill: TV Norge, NRK P3, Aftenposten (7 stk), Vårt Land, Teknisk Ukeblad, På Sykkel, Nordlys (4 stk), Tromsø, og internbladet til Falken, Vesta Forsikring og UNI Storebrand.

Utarbeiding av notat

Aksjonsgruppen har videreformidlet erfaringer og undersøkelser ved å utarbeide notat. Denne sommeren og høsten har vi sendt seks notat hvorav to til Norges Forsikringsforbund, et til Oslo Politikammer, et til KRIPOS, et til Drammen Politikammer og et til Dokumentaravdelingen på NRK fjernsynet. I flere tilfeller har kopi av notat blitt distribuert til andre instanser enn det notatet opprinnelig ble utarbeidet for.

Møter sommeren 95

Det er viktig å ha god kontakt med samarbeidspartnere, og virkelig god kontakt er det vanskelig å oppnå ved hjelp av brev, faks og telefoner. Da medlemmer av aksjonsgruppen var i Oslo i sommer, hadde vi møte med Ellen Haugsrud - sjefen for påtaleseksjonen ved Oslo Politikammer, Lars Haavik - leder av bevilgningsseksjonen, Wenche Nordheim ved hittegodskontoret, Lars Hannevold ved Majorstua Politikammer, Andreas Pihl i Norges Forsikringsforbund, Jo Nilsson i Falken Sykkelregister og Arild M. Jonassen i Aftenposten.

Aksjonsgruppen deltok ved åpningen av Den Ruste Eikes bevoktede parkeringshus for sykler. Arrangementet samlet mange sentrale sykkelinteresserte, og vi fikk bl.a møte representanter fra Syklistenes Landsforening, Even Saugstad redaktør av På Sykkel, og ansatte på Den Rustne Eike. Aksjonsgruppen ble intervjuet av en journalist fra NRK Dagsrevyen i forbindelse med åpningen, men opptaket ble ikke benyttet.

Møter julen 95

Ved den neste anledningen medlemmer fra aksjonsgruppen var i Oslo benyttet vi anledningen til flere møter. Hos Falken på Tåsen møtte vi Kjell Oppheim - markedsdirektør, Jan Vaksdal - markedssjef og Jo Nilsson - ansvarlig for Falken Sykkelregister. I Norges Forsikringsforbund møtte vi Andreas Pihl og Erik Andersen. På Drammen politikammer møtte vi bl.a Dagfinn Karlsen - sjef for kriminalavdelingen. Resten av møtene fordelte seg på Karen Sørdalen - KRIPOS, Kirsti Fossan - avdelingsleder i Politiets Datatjeneste og Arild M. Jonassen - journalist i Aftenposten.

AISSM årsrapport 1997

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997