AISSM rapport vår 1994

AISSM rapport høst 1994

Det var en gang en aksjonsgruppe

AISSM er en gruppe opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994 som en reaksjon på de mange tyveriene fra og av sykler på universitetsområdet. I begynnelsen jobbet vi mest i forhold til universitetet; Vi anbefalte medstudenter om å låse syklene sine bedre, og ha skikkelig lås, vi la press på universitetets ledelse til å bygge flere, bedre sykkelstativer og ba dem om å video-overvåke de mest utsatte stedene. Vi delte også ut Falken registreringsblanketter til alle studenter som syklet.

I forhold til finansiering av sykkelstativer og video- overvåking på universitetet, tok vi kontakt med Uni Storebrand (US), og fortalte om våre planer. Forsikringsselskapet kunne ikke sponse selve universitetet, men mente at AISSM kunne få midler til forebyggende arbeid. Vi tok kontakt med politiet, og ble oppfordret til å gå ut i media siden det store problemet med sykkeltyverier ikke bare gjelder universitetet, men hele Tromsø. Vi ba Statistisk Sentralbyrå (SSB) kjøre ut en statistikk for oss hvor vi sammenlignet Tromsø med Oslo, Bergen og Trondheim, samt undersøkte hvilke områder av Tromsø som var mest utsatt for sykkeltyverier.

AISSM hadde et møte med Even Ytterhus fra Troms politikammer og Odin Johansen fra US. Politiet godkjente våre planlagte aksjonsformer, og US regnet med å kunne støtte oss. Vi gikk aktivt ut i media, og AISSM ble om talt i Nordlys, Tromsø, Radio 1, NRK P3 og P4. På universitetet ble vi også godt kjent gjennom studentavisen Utropia og internavisen Tromsøflaket.

Falken Sykkelregister

Falken sykkelregister er et viktig verktøy i bekjempelse av både sykkeltyverier, heleri og forsikringssvindel. Vi har inngått et uformelt samarbeid med både Falken sentralt og Falken i Tromsø, og har i tillegg til distribusjon av registreringsblanketter på universitetet, distribuert på regionssykehuset og hatt et par stands i sentrum (totalt ca 1000 stk). Vi har også tatt kontakt med andre høgskoler, videregående skoler og ungdomsskoler i Tromsø for å be de distribuere til sine elever. Halvparten av skolene bestilte blanketter direkte (1.500 stk), mens resten ville vurdere distribusjon nøyere, og AISSM sendte brev. Vi har også vært i kontakt med de ulike sportsforretningene og sykkelverkstedene i Tromsø og oppfordret om at alle som kjøpte sykkel skulle få blankett vedlagt. Vi har også oppfordret forsikringsselskaper til å registrere sykler som blir meldt stjålet slik at forsikringsselskap blir kontaktet hvis sykkelen blir funnet, og politiet kan undersøke om sykkelene er registrert med tap i Falken sykkelregister hvis de får tips om en garasje med 18 sykler. Mediaomtalen AISSM har fått førte til at Falkens blankettbeholdning i Tromsø ble tømt i løpet av få dager.

AISSM har foreløpig arbeidet mest forebyggende. Vi har hatt en aksjon hvor vi satt ut tre offroadsykler som alle kostet mer enn kr 10.000,-. Vi var seks mann på vakt, og en lå i en leilighet og fotograferte alle som tok på syklene. Utsatte deler på sykkelen (f.eks min sykkelcomputer til kr 2.000,-) ble innsatt med et kraftig blått fargestoff slik at de ikke skulle være i tvil om eventuelle tyver faktisk hadde tatt på sykkelen. Aksjonen varte i fem timer. Vi hadde da fotografert 7 ulike personer hvorav to var blitt blå på hender etter å ha undersøkt om det var lett å ta av min sykkelcomputer. Det var imidlertid ingen som stjal noe, så ingen ble pågrepet. Aksjoner av denne typen skal vi ha flere av til høsten.

AISSM kommer også til å arrangere stands i samarbeid med politiet der vi stopper syklister, spør om sykkelen er registrert i Falken sykkelregister, og hvis ikke så tilbyr vi gratis registrering. Hvis syklisten ikke ønsker registrering, vil vi be om å få se på rammenummeret på sykkelen. Dersom vedkommende nekter oss det, vil en sivilkledd politimann legitimere seg, og ta en prat med syklisten.

Falken sykkelregister har bare eksistert i litt over et år, og inneholdt pr mai 1994 kun 30.000 sykler. Det er imidlertid nå blitt utsendt ferdig utfylt registreringsblankett til alle DBS eiere som har kjøpt sykkel de siste to år (120.000 sykler), og dessuten vil alle medlemmer av Falken (bileiere) få tilsendt registreringblankett sammen med neste nummer (107.000 stk). Til høsten vil AISSM få tilsendt utskrift over sykler i Tromsø registert i Falkenregisteret med tap slik at vi ved å undersøke rammenummer kan avsløre stjålene sykler.

G-sport har i en periode annonsert med "Bli kvitt din gamle sykkel". De gir kr 500,- for gammel sykkel ved kjøp av ny over kr 3.000,-. Jeg har selv jobbet i sykkelbutikk og vet erfaringsmessig at det kommer inn en del stjålne sykler ved slike tilbud. Butikkene har derfor fått beskjed om å notere seg hvem som har levert hvilken sykkel, og denne listen vil bli sammenlignet med sykler anmeldt stjålet. Politiet vil så ta kontakt med disse.

AISSM rapport høst 1994

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997