AISSM årsrapport 2003

Tall og fakta om sykkeltyverier


Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. Vi har i 2003 fokusert på registrering i Falck sykkelregister, valg av sykkellås og hvordan låse sykkel. Vi har gjennomført flere "Lås sykkelen din!" aksjoner. Vi har også vært aktive i media og kommet med innspill i forhold til politiet, forsikringbransjen og sykkelforhandlerne.

Resultater

Antall politianmeldte sykkeltyverier på landsbasis var 17.446 i 2003. Dette er en reduksjon på 34% siden toppåret 1995 med 26.577 politianmeldte sykkeltyverier. Antall erstattede sykler er blitt redusert med 39,5% i samme periode fra 18.100 til 10.956, og erstatningsutbetalingene er blitt redusert med 42,9% fra 70,8 til 40,4 millioner kroner. Det er over 500.000 registrerte sykler i Falck sykkelregister. Etter oppfordring fra AISSM har de fleste forsikringsselskaper nå innført krav om registrering for å utbetale erstatning ved sykkeltyveri.

Registrering av sykler i Falck sykkelregister er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til nedgangen på landsbasis. Det har dessuten vært økt bruk av forsikringsgodkjente sykkellåser. Politiet i Oslo, spesielt Majorstua politistasjon har fokusert på sykkeltyveriproblematikken og forklarer mye av nedgangen i Oslo. Det er også mulig at det har skjedd en vridning av kriminalitet fra sykkeltyverier og innbrudd til tyveri av mobiltelefoner, digitalkameraer, bærebare pc'er og ran. Når det gjelder simple tyverier totalt, viser statistikken en økning på 12,2% fra 76.398 tyverier i 1995 til 85.719 tyverier i 2003. Sykler har relativt sett blitt billigere, og forsikringskrav om registrering av sykkel kan føre til at færre velger å politianmelde tyveri.

Falck sykkelregister

AISSM ser på sykkelregisteret som et viktig verktøy for politi, hittegods og forsikringsbransjen for å redusere antall sykkeltyverier, identifisere flere hittesykler og gjøre det vanskeligere å omsette tyvegods. Under våre "Lås sykkelen din!" aksjoner og bruk av media har derfor fokusert på registrering i Falck sykkelregister i tillegg til låsing av sykkel.

Vi arbeider for Falck med å heve datakvaliteten på registreringene i Falck sykkelregister og har har bidratt til utvikling av deres dataløsning med automatisk strukturkontroll av rammenummer. I forkant av hver sykkelsesong oppgir de ulike produsentene og importørene av sykler hvilke strukturer som er i bruk, og ved forsøk på registrering av en sykkel med ukjent rammenummerstruktur, vil det bli gitt feilmelding slik at eieren kan korrigere rammenummeret og eventuelt sjekke sykkelrammen på nytt. Systemet kan også komme med forslag til korreksjon av de vanligste feilene.

Bruk av media

AISSM arbeider aktivt for å spre informasjon om Falck sykkelregister, sykkellåser og låsing av sykkel. Vi har i 2003 hatt artikler i avisene Dagsavisen, Asker og Bærum Budstikke, Fedrelansvennen, Nordlys og Tromsø.

 

AISSM i år 2004

Vi vil fortsette vårt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier. Vi skal fortsatt ha et nært samarbeid med Falck sykkelregister, forsikringsbransjen og politiet. AISSM har foreslått redusert egenandel ved tyveri av sykkel som er fastlåst med forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkellås. Det er anslått at registrering i Falck sykkelregister og bruk av FG-godkjent sykkellås kan halvere risiko for sykkeltyveri.

Tall og fakta om sykkeltyverier

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Aug 17 15:28:34 MET DST 2004