Forskrift for sykkel

Det magiske rammenummeret

Hva er en sykkel?

Utdrag fra Forskrift om krav til kjøretøy av 19. februar 1990.

Forskrift for sykkel

En sykkel (bilde) er et kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek. Brudd på forskriftene rammes av Vegtrafikklovens paragraf 31, og straffes med bøter eller fengsel inntil et år.

Det magiske rammenummeret

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:19:31 MET DST 1997