Det magiske rammenummeret

Bokstavkoder i rammenummeret

Innledning

I dag er nesten alle produkter utstyrt med nummer. Uncle Ben's Sweet and Sour har et lite serienummer preget på lokket. Kondomer er også preget med serienummer. Dersom noen klager på produktet, kan produsenten gå tilbake for å undersøke når produktet ble laget, hvilken maskin, hvor råstoffene kom fra, hvem som pakket varene, hvilken grossist som fikk varene fra fabrikken, hvem som transporterte varene, og hvilken butikk som solgte det til forbrukeren. På den måten kan produsenten finne ut hva som gikk galt og hvilket ledd i prosessen som sviktet slik at produsenten kan sette inn tiltak for å redusere faren for at noe tilsvarende skal hende ved en senere anledning.

Rammenummer på sykkel

Sykler er utstyrt med rammenummer. Dette gir sykkelen identitet. Ingen andre sykler skal være utstyrt med samme rammenummer. Ifølge Forskrift for Sykkel skal alle sykler ha rammenummer. Nummeret kan være preget foran, på venstre eller høyre side foran, under eller over kranken, på stangen under setet, på utsiden eller innsiden av bakgaffelen på venstre eller høyre side, eller nesten hvor som helst på sykkelen. Manglende standardisering kan være et problem. En sykkel uten rammenummer er imidlertid ikke i forskriftsmessig stand, og du har ikke lov til å sykle på den. Brudd på forskriftene faller inn under Vegtrafikkloven, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år.

Politiet har hittil ikke vært så hissige på å bøtelegge syklister som sykler på sykler som aldri har hatt rammenummer. Dette gjelder stort sett bare billige barnesykler og rådyre håndbygde sykler fra Italia og USA. Dersom rammenummeret er slipt vekk, er saken imidlertid en annen. Politiet regner i slike tilfeller med at sykkelen har vært stjålet eller involvert i forsikringssvindel, og vil beslaglegge sykkelen umiddelbart. Majorstua Politikammer i Oslo startet denne praksisen i forbindelse med Sykkeltyveriprosjektet sommeren 1994, og har konfiskert flere sykler, og sender bot i posten til de syklistene som ikke klarer å dokumentere at sykkelen er fremskaffet på lovlig vis.

Produksjonskoder

En del sykler er utstyrt med en produksjonskode i tillegg til rammenummeret. Denne produksjonskoden er den samme for alle sykler av samme fabrikat og modell, og skal ikke noteres. En produksjonskode er som regel kortere enn rammenummeret, men ikke alltid. Dersom du finner to nummer på sykkelen din, må du ta kontakt med Falken for å spørre hvilket nummer som skal registreres i Falken Sykkelregister. Det er ikke alltid forhandleren har notert det riktige nummeret på kvitteringen. Uten det riktige rammenummeret, er det liten sjanse for at du får sykkelen tilbake dersom den blir stjålet.

Koder for produsent og produksjonsår

Dette er koder som er en del av rammenummeret, og som vanligvis blir registrert i sin helhet både i politiets straffesaksregister (STRASAK) og i Falken Sykkelregister. Det finnes imidlertid en del unntak når det gjelder DBS-sykler, og dette er omtalt på siden Bokstavkoder i rammenummeret.

Hva med hittegods?

Omtrent en av tyve sykler som blir innbrakt til hittegodskontorene, mangler rammenummer fordi dette er slipt bort. En del hittegodskontorer har praksis på å bruke kjemikalier på det stedet rammenummeret stod for å prøve å fremkalle nummeret utfra endringer i metallstrukturen, slik at eieren kan varsles. Hvis dette ikke lykkes, har hittegodskontoret plikt til å utstyre sykkelen med et nytt rammenummer før sykkelen selges på politiauksjon. Dersom du har kjøpt sykkel på auksjon, og senere funnet ut at rammenummeret er slipt bort, må du ta kontakt med Falken (tlf 23 00 41 40) for å få tildelt et nytt rammenummer. Falken kan sende deg et lite messingskilt som limes på sykkelen, men det beste er å få nummeret gravert inn.

Hvilke opplysninger finnes om sykkelen din?

De fleste sykkelfabrikkene tar vare på opplysninger om når sykkelen din ble produsert, hvilken maskin som ble brukt, hvilket utstyr som ble montert på sykkelen, hvem som monterte den, lakkfarge, nøkkelnummer på sykler med rammelås og hvilken importør som fikk sykkelen tilsendt fra fabrikken. Fabrikken som produserer DBS-sykler har i tillegg et medlemsregister hvor det finnes opplysninger om hvilken butikk som solgte sykkelen, og hvis forhandleren har sendt garantikortet tilbake til DBS-fabrikken, så oppbevares også opplysningene om hvem som kjøpte sykkelen. Gjennom en avtale med Falken overføres rammenummer, modell, navn og eierens adresse til Falken slik at sykkelen gratis blir registrert i Falken Sykkelregister i et år. Dersom du har kjøpt en DBS-sykkel, og du ikke har hørt noe fra Falken innen et år, har sannsynligvis ikke din forhandler sendt inn garantikortet til DBS-fabrikken. Ring Falken dersom du er i tvil om din sykkel er registrert eller ikke.

Hvis sykkelen blir stjålet

Dersom sykkelen din blir stjålet, bør du anmelde tyveriet til politiet så fort som mulig. Det er viktig å politianmelde tyveri uansett om sykkelen er forsikret eller ikke, og uansett om sykkelen var låst eller ikke. Samtidige med politianmeldelsen bør du også melde fra om tyveriet til Falken Sykkelregister slik at de kan registrere sykkelen som savnet. Vær nøye med å skrive sykkelens rammenummer så tydelig som mulig i politianmeldelsen, og legg gjerne ved en kopi av registreringsbeviset til Falken Sykkelregister. Rammenummeret blir lagt inn i STRASAK som er politiets godsregister over stjålne gjenstander. Hvis du har rotet vekk kvittering og registreringsbevis, så ta kontakt med Falken. Hvis sykkelen ikke er registrert i Falken Sykkelregister, må du gå tilbake til butikken der du kjøpte sykkelen. Forhandleren er forpliktet til å oppbevare kopi av kvitteringen i 10 år av regnskapsmessige grunner, og du vil som regel finne ditt rammenummer ved å bla i bøkene. Dette kan ta lang tid hvis du ikke husker akkurat når du kjøpte sykkelen.

Hva gjør forsikringsselskapene?

Dersom du har forsikring, må du kontakte forsikringsselskapet innen rimelig tid etter at sykkelen ble stjålet hvis du ønsker erstatning. Selskapet sender deg et skademeldingsskjema som du må fylle ut nøye. Det utfylte skademeldingsskjemaet skal sendes selskapet sammen med original kvittering, kopi av anmeldelsen, kopi av registreringsbevis i Falken Sykkelregister og eventuelt kvittering på sykkellås og annet ekstrautstyr. Dersom sykkelen din ikke lenger finnes på markedet, må du få en forhandler til å lage en attest på hvor mye en tilsvarende sykkel koster i dag.

Dersom skademeldingsskjemaet er korrekt utfylt, og all dokumentasjon er vedlagt, vil de fleste forsikringsselskaper kunne behandle saken i løpet av en ukes tid. Enkelte selskaper har imidlertid en karantenetid på tre uker i tilfelle sykkelen dukker opp igjen, og disse selskapene krever attest fra hittegodskontoret for at du har vært der for å se etter sykkelen din.

Etter at du har mottatt erstatning fra forsikringsselskapet, er ikke sykkelen lenger din eiendom, men tilhører selskapet. De fleste selskaper har derfor innført rutiner for å registrere sykkelen i Falken Sykkelregister med selskapet som eier. Dersom politiet, hittegods eller du finner sykkelen, så skal selskapet varsles. Du vil få tilbud om å kjøpe sykkelen tilbake fra selskapet mot å betale deler av erstatningsbeløpet tilbake, men hvis du ikke vil ha sykkelen, blir den solgt på auksjon av selskapet.

Hva må jeg gjøre hvis jeg selger sykkelen?

Hvis du skal selge sykkelen, må du gjøre den nye eieren oppmerksom på at sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister med deg som eier, og at han må registrere den på nytt. Tidligere opplysninger på samme sykkel blir stående ut gjenstående registreringsperiode. Eventuell funnet-melding vil bli sendt begge registrerte adresser.

Bokstavkoder i rammenummeret

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sun Apr 16 09:12:19 MET DST 1998