Registrerte og utleverte hittesykler

Dokumentasjon av effekt Falken Sykkelregister

Det blir årlig innlevert omtrent 10.000 sykler til hittegods. Falken mottok i 1997 totalt 3.360 hittesykler. Av disse var 1.200 DBS-sykler hvorav 60% var eldre enn 5 år. AISSM har gjennomført en undersøkelse blant 583 hittesykler av typen DBS som ble produsert i årene 1990-1997. Her omtales andel hittesykler som er registrert i Falken Sykkelregister og av disse hvor mange som er blitt utlevert i forhold til uregistrerte sykler.

Modell	Antall	Registrert (%)	Utlevert (%)	Utlevert (%)	Utlevert (%)
				av registrerte	av ikke-reg	totalt
 1990	 72	 17 (24)	 8 (47)	 17 (31)	 25 (35)
 1991	 74	 22 (30)	 12 (55)	 15 (29)	 27 (36)
 1992	 103	 42 (41)	 22 (52)	 25 (41)	 47 (46)
 1993	 70	 41 (59)	 25 (61)	 11 (38)	 36 (51)
 1994	 56	 31 (55)	 26 (84)	 15 (60)	 41 (73)
 1995	 79	 49 (62)	 36 (73)	 14 (47)	 50 (63)
 1996	 74	 52 (70)	 33 (63)	 14 (64)	 47 (64)
 1997	 55	 31 (56)	 22 (71)	 14 (58)	 36 (65)
 Sum	 583	285 (49)	184 (65)	125 (42)	309 (53)

Kommentarer

Falken Sykkelregister ble opprettet i 1993. Andel registrerte sykler er relativt lav før dette, men på grunn av en avtale mellom Øglænd/DBS blir omtrent 60% av alle solgte DBS-sykler registrert i sykkelregisteret.

Andel utleverte hittesykler blant sykler som er registrert i Falken Sykkelregister var omtrent 50% for de eldste syklene og 70% for de nyere syklene. Andel utleverte sykler blant de ikke-registrerte var henholdsvis 30% og 50%. Totalt sett var andelen 40% og 60% for henholdsvis eldre og nyere sykler. Andel utleverte hittesykler var 42% for ikke-registrerte sykler og 65% for registrerte sykler når alle årsmodeller sees under ett. Det vil si at den relative sannsynligheten for at en sykkel skal bli utlevert til eier eller forsikringsselskap øker med 50% dersom sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister.

Hvordan identifiseres ikke-registrerte hittesykler?

I en tidligere undersøkelse har AISSM vist at 45% av de undersøkte syklene er politianmeldt og registrert i STRASAK med korrekt rammenummer. Blant de politianmeldte hittesyklene ble 74% utlevert, og blant de resterende ble 36% utlevert. Noen av de resterende var registrert i Falken Sykkelregister, men for de syklene som hverken var registrert i Falken eller STRASAK må vi tenke oss at eieren selv har oppsøkt hittegods for å lete etter sykkelen sin.

Hvorfor utleveres ikke alle registrerte hittesykler?

Undersøkelsen er basert på hittesykler i 1997. Mange av adressene på de eldste syklene var derfor flere år gamle. Falken foretok ingen vasking av adresser før år 2000, og man kan tenke seg at 20% av de uvaskede adressene ikke lenger var brukbare da hittetmelding ble sendt ut. Det kan derfor tenkes at en tilsynelatende identifisert sykkel likevel ikke er identifisert nok da Falken likevel ikke klarer å få tak i eier.

Selv om eier blir varslet, er det ikke sikkert dette får noen konsekvenser i forhold til avhenting. Noen ganger gjør ikke eieren noe med meldingen fordi han allerede har fått erstatning og tror at forsikringsselskapet har fått tilsvarende varsel. Noen ganger er selskapet blitt varslet, men henter ikke sykkelen før den går på politiauksjon. I enkelte tilfeller er sykkelen så skadet at eieren ikke synes sykkelen er verdt gebyret (kr 250,-) for utlevering.

Hva kan forbedres?

Falken sender i dag kun en melding om hittet sykkel. Dersom eieren ikke gir lyd fra seg, havner sykkelen på politiauksjon til tross for at syklene i mange tilfeller er erstattet. Ideelt sett skal alle selskapene registrere alle sykler de erstatter. Dette skjer ikke i dag, og det virker som det vil ta lang tid før alle selskapene har fått etablert de nødvendige rutinene. Falken bør derfor sende ut en purring dersom sykkelen ikke er blitt hentet i løpet av 14 dager.

Alle selskapene bør etablere skikkelige rutiner for håndtering av erstattede hittesykler som eieren ikke ønsker å kjøpe tilbake fra selskapet. Det virker demoraliserende når selskapene viser liten interesse for erstattede sykler som gjenfinnes. Selskapene bør også intensivere arbeidet med å få rutiner for registrering av alle erstattede sykler. Før disse rutinene kommer på plass, vil mange sykkeleiere kunne falle for fristelsen å beholde både erstatning og sykkel.

Kommentarer til gjennomføringen av undersøkelsen

Samtlige rammenummer på de 583 DBS-syklene som inngikk i undersøkelsen ble kontrollert mot Falken Sykkelregister i år 2000. Tidspunkt for registrering ble ikke undersøkt. Dersom en uidentifisert sykkel ble registrert i ettertid av en person som kjøpte sykkelen på politiauksjon, vil sykkelen feilaktig klassifiseres som registrert sykkel som ikke ble utlevert. Den reelle andel utleverte hittesykler blant sykler som er registrert i Falken Sykkelregister er trolig noe høyere enn det som fremgår i undersøkelsen.

Oppsummering

Over halvparten av hittesyklene som inngikk i undersøkelsen blir utlevert til eier eller forsikringsselskap. Blant de som er registert i Falken Sykkelregister er andelen 65%, mens andelen er 42% for de resterende. Omtrent halvparten av syklene i undersøkelsen er registrert i Falken Sykkelregister. Antall utleverte sykler vil øke når flere sykler registreres i Falken Sykkelregister, kvaliteten på adressene bedres og dersom det etableres rutiner for oppfølging av en hittetmelding.

Dokumentasjon av effekt Falken Sykkelregister

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Wed Sep 27 23:45:34 MET DST 2000