Risiko for tyveri nummer to

Status for Rådsgruppen for Falken Sykkelregister


Innledning

Rådsgruppen har foreslått overfor forsikringsnæringen at de bør vurdere å skjerpe krav til sikkerhet etter det første sykkeltyveriet for at selskapene skal være villige til å gi erstatning for sykkeltyveri nummer to. Dersom man antar at risikoen for tyveri halveres dersom sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister og fastlåst med FG-godkjent sykkellås, viser dette notatet at antall erstattede sykler kan reduseres med omtrent 10% dersom forslaget gjennomføres. AISSM vil derfor støtte forslaget.

Metode

AISSM har fått aktuar Nils F. Haavardsson i Gjensidige Nor til å kjøre ut tall for erstattede sykler i perioden 1995 –1998. Det er kun erstatninger gjennom villa, villa standard og innbo som er inkludert. Kollektive hjem forsikringer, landbruk og fritidsbolig (hytte) er ikke tatt med. Av de totalt 17.055 tilfeller med skadeutbetalinger etter sykkeltyverier har vi tatt for oss 10.909 skader som tilfredsstilte inklusjonskriteriene.

 

Vi har fått tall for antall kunder totalt og kunder som i perioden hadde kun en skade, to skader, tre skader osv. På denne måten kan vi beregne risikoen for at en tilfeldig kunde får utbetalt erstatning etter sykkeltyver, andel av de med ett tyveri som også får utbetaling for sykkeltyveri nummer to, andel av de med to tyverier som får sin tredje erstatning osv.

Antall forsikringsår

Absolutt risiko

Antall erstattede sykler

Andel sykler

1621869

0,6698 %

10864

Antall erstattede sykler

Antall kunder

1

8143

0,5021 %

8143

74,95 %

2

1008

0,0622 %

2016

18,56 %

3

171

0,0105 %

513

4,72 %

4

31

0,0019 %

124

1,14 %

5

6

0,0004 %

30

0,28 %

6

5

0,0003 %

30

0,28 %

8

1

0,0001 %

8

0,07 %

Sum

9365

10864

100,00 %

Antall erstattede sykler

Antall kunder

Relativ risiko

Antall erstattede sykler

Andel sykler

>=1

9365

13,0 %

10864

100,00 %

>=2

1222

17,5 %

2721

25,05 %

>=3

214

20,1 %

705

6,49 %

>=4

43

27,9 %

192

1,77 %

>=5

12

50,0 %

68

0,63 %

>=6

6

16,7 %

38

0,35 %

>=8

1

8

0,07 %

 

 

Resultater

Mens det er 0,67% risiko for at en tilfeldig kunde skal få en skade i løpet av ett forsikringsår, er risikoen for at denne kunden skal få ytterligere skade 13,0% i løpet av fireårsperioden. Dersom en kunde har to skader, er risikoen for ytterligere skade 17,5%.

 

Det er 25,1% av skadene som tilhører gruppen "skade nummer to eller høyere". Det er 6,5% av skadene som tilhører gruppen "skade nummer tre eller høyere". Dersom man forestiller seg at bruk av FG-godkjent sykkellås og registrering i Falken Sykkelregister kan halvere risikoen for ytterligere skader, vil man kunne unngå totalt 12,5% av skadene ved å sette dette som krav etter første skade, og totalt 3,2% av skadene ved å sette dette som krav etter andre skade.

 

Kunder med fire skader i løpet av perioden hadde 27,9% risiko for ytterligere skader. I disse tilfellene bør selskapene vurdere å sette krav om at sykkelen må være innelåst i leiligheten for at ytterligere tyveriskade skal erstattes. Dette tiltaket antar man vil redusere risiko for sykkeltyveri med 90%. Kunder med fem skader eller mer i løpet av perioden kan betraktes som høyrisikokunder og kan nektes forsikring.

 

 

Konklusjon

Dersom man antar at registrering av sykkel i Falken Sykkelregister og bruk av FG-godkjent sykkellås kan halvere risiko for sykkeltyveri, vil forsikringsselskapene kunne redusere antall erstatningsutbetalinger med omtrent 10% ved å innføre nevnte skjerpede sikkerhetskrav for å forebygge tyveri nummer to.

Status for Rådsgruppen for Falken Sykkelregister

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu Jan 13 11:28:34 MET DST 2000