Status for Rådsgruppen

Sykkeltyverier - problemer og muligheter

Forord av AISSM

Etter initiativ fra AISSM innkalte Norges Forsikringforbund inn til et stort "Sykkelmøte" sommeren 1996. På dette møtet var det representanter fra politi, forsikring, sykkelprodusenter, sykkelforhandlere, brukerorganisasjoner, skoleverket og AISSM. Alle var enig i at det var på tide å gjøre en innsats for å redusere antall sykkeltyverier, og det ble nedsatt et eget Kampanjeutvalg mot sykkeltyverier. Dette utvalget jobbet i et års tid uten at det skjedde så mye. Sommeren 1997 sendte Norges Forsikringsforbund ut en forespørsel til involverte parter om de fremdeles var interessert i å fortsette innsatsen, og det ble høsten 1997 dannet en mindre rådsgruppe som skulle fokusere på hvordan redusere antall sykkeltyverier ved å effektivisere bruken av Falken Sykkelregister. Dette notatet er en statusrapport for Rådsgruppen som er skrevet 12.02.99 av Andras Pihl i Norges Forsikringsforbund som leder gruppen. Det ble skrevet for internt bruk, men AISSM har valgt å legge notatet ut på våre web-sider da det forteller en del om hva som rører på seg i arbeidet mot sykkeltyverier.

Status for Rådsgruppen

I det etterfølgende er en stikkordsmessig oversikt over tiltak initiert av rådsgruppen for Falken Sykkelregister i den hensikt å effektivisere sykkelregisteret.

Sykkelregisterets viktigste karakteristika

Rådsgruppens sammensetning

Iverksatte tiltak

 1. Informasjon til sykkelforhandlerne gjennom artikkel i bladet "Sport".
 2. Informasjon til politiet gjennom artikkel i bladet "Politinytt".
 3. Bekreftelse overfor Justisdepartementet på tilfredsstillende konsesjon.
 4. On-line løsning for politiet via Statens Datasentral (SDS).
 5. Periodiske oppfølging fra Falken overfor utvalgte hittegodskontorer om bruk av registeret.
 6. Tildeling av flere brukeridenter for aktuelle forsikringsselskaper.
 7. Søkemuligheter på deler av rammenummer.
 8. 24-timers telefonbasert brukertilgang til registeret.
 9. Færre ubesvarte telefonhenvendelser til registeret pga. viderekobling til kundesenteret.
 10. Oblat med kundespesifikke data for registrerte sykler.
 11. Brukerveiledning for forsikringsselskapenes oppgjørsavdelinger.
 12. Avsetning av økonomiske midler i Falkens regnskap for forbedringstiltak.
 13. Sikre rutiner for avregistrering av sykler.
 14. Sikre rutiner for å hindre dobbelt eierskap.
 15. Økt interesse for registrering av sykkel ved hjelp av pressen.

Tiltak under iverksettelse

 1. Påtrykk på samferdselsmyndighetene for etterlevelse av norske forskrifters krav til sykler.
 2. Plakat på hittegodskontorene med informasjon til publikum.
 3. Aksess til registeret via internett for informasjon, registrering og søk.
 4. Registrering av alle sykler ved kjøp.
 5. Kontroll av alle hittesykler mot Falken Sykkelregister.
 6. Datafax i forsikringsselskap erstattes med on-line løsning. Oppkoblingstid reduseres. Oppetid forlenges. Kontaktperson til Falken etableres.
 7. Økt innmelding av stjålne sykler fra forsikringsselskapene til gunstig pris.
 8. Økt oppslag i registeret blant forsikringsselskapene før erstatningsutbetaling.
 9. Informasjon og registreringsblankett fra forsikringsselskapene til forsikringstakerne.
 10. Mulig krav om registrering som forutsetning for erstatningsmessig tyveriskade.

AISSMs kommentarer

Rådsgruppen arbeider nå med mange av hjertesakene til AISSM. Vi har prøvd å få Rådsgruppen til å også se på sykkellåser. Det er ingen tvil om at bedre låser gir færre sykkeltyverier. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har en liste over FG-godkjente sykkellåser, men foreløpig er det ingen forsikringsselskaper som gir deg forsikringsfordeler hvis du har FG-godkjent sykkellås. AISSM har også bedt Rådsgruppen om å advare mot sykkellåser som betjenes med rørnøkkel fordi disse kan åpnes med en universaldirk. Rådsgruppen har hittil ikke vært interessert i disse forslagene da de mener det går ut over deres mandat. De skal bare se på tiltak i forhold til Falken Sykkelregister.

Sykkeltyverier - problemer og muligheter

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu Mar 4 14:28:34 MET DST 1999