Anmeldte sykkeltyverier sortert etter politidistrikt

Om sykkellåser
Politidistrikt 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001

I alt    26 570 24 711 24 516 26 577 25 731 24 166 23 053 22 404 21 464 19 570
										
Oslo	   6 300  5 698  5 740  6 120  5 493  4 926  4 492  4 029  3 808  3 722
Halden		 72	108	132	142	127	101	103	102	 92	 94
Sarpsborg	552	551	533	519	544	539	402	427	362	317
Fredrikstad	668	616	626	605	556	607	540	506	466	361
Moss		479	416	330	335	333	264	276	283	254	239
Follo		702	622	548	556	535	445	446	560	478	367
Romerike   1 079	887	819	946	812	697	663	617	668	633
Kongsvinger	108	141	181	115	124	149	121	141	118	130
Hamar		385	480	439	544	546	525	392	425	422	406
Østerdal	235	235	259	191	305	261	267	322	432	225
Gudbrandsdal	102	148	157	175	157	163	142	154	176	109
Vestoppland	255	244	275	295	264	217	231	218	210	173
Ringerike	276	203	308	266	230	211	179	187	152	134
Asker og Bær 1 353  1 007	890	938	778	770	651	661	573	544
Drammen		693	769	759	764	749	772	552	575	466	431
Kongsberg	281	290	288	253	299	350	247	236	292	234
Nord-Jarlsberg	521	419	369	433	275	317	363	286	282	326
Tønsberg	806	700	641	587	538	571	453	478	482	455
Sandefjord	487	477	481	480	398	472	419	478	340	293
Larvik		359	273	241	337	251	242	252	293	285	239
Skien		394	379	356	343	368	386	401	311	394	297
Telemark	309	284	304	306	291	433	326	343	388	347
Notodden	 78	 88	 92	138	165	109	 95	119	 95	 97
Rjukan		 18	 26	 18	 14	 37	 25	 17	 29	 19	 20
Kragerø		 42	 36	 36	 47	 39	 51	 59	 62	 38	 41
Arendal		463	423	381	588	493	531	502	504	406	320
Kristiansand 1 121  1 049	952  1 267  1 118	903	794	785	813	904
Vest-Agder	194	149	239	349	344	315	268	339	249	219
Rogaland	688	616	730	783	846	863	796	877	778	741
Rana		130	105	108	 92	122	 96	140	115	 98	144
Stavanger   1 459  1 435  1 366  1 758  1 877  1 817  1 789  1 436  1 310  1 322
Haugesund	494	534	536	552	632	569	558	706	672	653
Hardanger	 10	 21	 31	 38	 31	 27	 15	 28	 26	 20
Hordaland	160	186	193	235	251	279	253	231	255	176
Bergen	   1 346  1 422  1 378  1 449  1 502  1 235  1 096  1 059  1 099  1 266
Sogn		 33	 20	 31	 41	 51	 31	 49	 57	 38	 35
Fjordane	 15	 33	 63	114	128	156	160	127	160	147
Sunnmøre	218	183	247	223	197	186	167	245	251	137
Romsdal		 46	 91	113	139	 63	122	162	179	105	121
Nordmøre	 99	 69	 97	 93	117	 71	 69	 90	104	 78
Uttrøndelag	 89	135	124	178	173	165	173	173	172	169
Trondheim   1 504  1 323  1 267  1 399  1 557  1 332  1 795  1 566  1 526  1 195
Inntrøndelag	499	381	412	379	495	455	419	445	480	323
Namdal		 36	 41	 59	 50	 42	 43	 44	 50	 61	 54
Helgeland	175	179	156	128	164	 99	159	108	151	151
Bodø		367	401	291	356	371	355	434	442	457	378
Narvik		 33	 75	 74	 78	 63	 40	 30	 51	 57	 42
Lofoten		119	121	130	154	139	111	148	165	167	134
Senja		 41	 41	 73	 79	 74	 46	 74	 96	 64	 62
Troms		608	485	478	446	456	459	613	483	423	355
Vestfinnmark	 23	 63	 97	108	137	148	180	101	151	123
Vardø		 16	 12	 25	 14	 18	 18	 18	 15	 22	 15
Vadsø		 23	 20	 27	 27	 39	 38	 37	 51	 54	 25
Sør-Varanger	 7	 1	 16	 11	 17	 51	 16	 35	 21	 24
Svalbard	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 6	 3	 2	 3
							

Tallene er et resultat av en spesialkjøring Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort for AISSM. Du finner noen kommentarer angående utviklingen i vår årsrapport for 2001.

Om sykkellåser

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue May 14 13:25:20 MET DST 2002