AISSM årsrapport 2001

AISSM årsrapport 2003


Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM har i 2001 fokusert mye på Falken Sykkelregister, men også hatt samarbeid med forsikringsbransjen og politiet, kommet med mediautspill samt gjennomført lokale aksjoner.

Resultater

Antall politianmeldte sykkeltyverier på landsbasis var i 2001 totalt 19.570. Dette er en reduksjon på nesten 2000 sykler siden året før, og tallet er lavere enn noen gang på 90-tallet, og en reduksjon på 26% siden toppåret 1995 da det ble politianmeldt 26.577 sykkeltyverier.

Registrering av sykler i Falken Sykkelregister er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til nedgangen på landsbasis. Det har dessuten vært økt bruk av forsikringsgodkjente sykkellåser. Politiet i Oslo, spesielt Majorstua politistasjon har fokusert på sykkeltyveriproblematikken og forklarer mye av nedgangen i Oslo. Det er også mulig at det har skjedd en vridning av kriminalitet fra sykkeltyverier og innbrudd til tyveri av mobiltelefoner og ran. Når det gjelder simple tyverier totalt, viser statistikken en økning på 18 prosent fra 76.398 tyverier i 1995 til 90.020 tyverier i 2001.

Falken Sykkelregister

Falken hadde pr. 01.01.2002 registrert omtrent 450.000 sykler. Sykkelregisteret eies av Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH), men driften settes ut på anbud hvert 5. år. Det var en anbudsrunde i høst med totalt 34 interessenter, FNH fikk 14 innleverte tilbud, og 4 av disse ble vurdert som seriøse og innkalt til intervju. Det var en periode i prosessen der det lå an til at Falken ikke ville få fornyet tillit. Dette skyldtes bl.a en konkurrent som har god erfaring i registerdrift og som hadde lavere pris. Kvalitet er imidlertid like viktig som pris, og dette var en av grunnene til at valget likevel falt på Falken.

AISSM hadde i forbindelse med denne prosessen utarbeidet en rapport som dokumenterte hvordan sykkelregisteret fungerte i dag, og skisserte hvordan det vil fungere når en større andel av syklene er registrert. Vi lagde dessuten et notat til FNH hvor vi påpekte viktige momenter ved drift av et sykkelregister. Det kan derfor tenkes at AISSM var medvirkende til at FNH valgte Falken.

Andre prosjekter

AISSM har også i 2001 gjennomført noen "Lås sykkelen din!" aksjoner i Tromsø sentrum, på Universitetet og på Regionsykehuset i Tromsø. Vi har også videreført samarbeidet med sykkelpatruljen ved Troms politidistrikt, og sørget for at politiet i Tromsø var en av de første som fikk on-line tilgang til Falken Sykkelregister. Tilbakemeldinger fra politiet tyder på at sykkelregisteret er et viktig verktøy når det gjelder å avsløre sykkeltyver og helere. Det har vært eksempler på at politiet har funnet sykler som eieren ikke engang visste var stjålet.

Vi fortsetter arbeidet med å evaluere sykkellåser, og Web-sidene våre inneholder nå totalt 13 tester av sykkellåser. Vi var sterkt involvert i den store testen av sykkellåser som kom på trykk i bladet "På Sykkel" og avisen VG våren 2001.

Bruk av media

AISSM arbeider aktivt for å spre informasjon om sykkeltyverier og forebyggende tiltak. Vi har i 2001 hatt artikler i avisene Adresseavisen, Asker og Bærum Budstikke, Nordlys, Tromsø og VG.

 

AISSM i år 2002

Vi vil fortsette vårt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier. Vi skal fortsatt ha et nært samarbeid med Falken Sykkelregister, forsikringsbransjen og politiet. Vi er spente på den videre utviklingen etter at forsikringsselskapene fra 01.05.2002 stiller krav til registrering i sykkelregister for å utbetale erstatning ved tyveri. AISSM har foreslått redusert egenandel ved tyveri av sykkel som er fastlåst med forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkellås. Undersøkelser viser at disse tiltakene kan halvere antall sykkeltyverier.

AISSM årsrapport 2003

Tilbake til AISSM.


Last modified: Wed Mar 16 14:28:34 MET DST 2002