Anmeldte sykkeltyverier

Sortert etter antall

Innledning

Dette er sykkeltyverier som er anmeldt til politiet i 1995, 1996 og 1997 fordelt på de ulike politidistrikt. Tabellen er resultat av en spesialkjøring hos Statistisk Sentralbyrå bestilt av Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM). Listen er alfabetisert av AISSM som også er ansvarlig for beregning av Kji og p-verdi.

AISSM gjør oppmerksom på at sykler som er stjålet fra låst garasje eller leilighet, ikke er registrert som sykkeltyveri, men som innbrudd. Det vil si at det er anmeldt enda flere sykler enn det som tallene viser. AISSM vil også gjøre oppmersom på at mange ikke anmelder tyveri av sykkel fordi den ikke var låst, fordi den ikke var forsikret eller fordi eieren trodde at sykkelen var for gammel til at han ville få erstatning fra forsikringsselskapet. Falken AS anslår at 100.000 sykler blir stjålet hvert år.

Resultater

Politidistrikt	1995  1996  1997  +/- ant +/- pro  Kji	p-verdi
							
Arendal		 588	 493	 531	 38	 7,7 %	 1,41	
Asker og Bærum	 938	 778	 770	 -8	-1,0 %	 0,04	
Bergen		1449	1502	1235	-267  -17,8 %	26,05	0,01
Bodø		 356	 371	 355	 -16	-4,3 %	 0,35	
Drammen		 764	 749	 772	 23	 3,1 %	 0,35	
Fjordane	 114	 128	 156	 28	21,9 %	 2,76	
Follo		 556	 535	 445	 -90  -16,8 %	 8,27	0,01
Fredrikstad	 605	 556	 607	 51	 9,2 %	 2,24	
Gudbrandsdal	 175	 157	 163	  6	 3,8 %	 0,11	
Halden		 142	 127	 101	 -26  -20,5 %	 2,96	
Hamar		 544	 546	 525	 -21  -3,8 %	 0,41	
Hardanger	 38	 31	 27	 -4  -12,9 %	 0,28	
Haugesund	 552	 632	 569	 -63  -10,0 %	 3,30	
Helgeland	 128	 164	 99	 -65  -39,6 %	16,06	0,01
Hordaland	 235	 251	 279	 28	11,2 %	 1,48	
Inntrøndelag	 379	 495	 455	 -40	-8,1 %	 1,68	
Kongsberg	 253	 299	 350	 51	17,1 %	 4,01	
Kongsvinger	 115	 124	 149	 25	20,2 %	 2,29	
Kragerø		 47	 39	 51	 12	30,8 %	 1,60	
Kristiansand	1267	1118	 903	-215  -19,2 %	22,87	0,01
Larvik		 337	 251	 242	 -9	-3,6 %	 0,16	
Lofoten		 154	 139	 111	 -28  -20,1 %	 3,14	
Moss		 335	 333	 264	 -69  -20,7 %	 7,97	0,01
Namdal		 50	 42	 43	  1	 2,4 %	 0,01	
Narvik		 78	 63	 40	 -23  -36,5 %	 5,14	0,05
Nord-Jarlsberg	 433	 275	 317	 42	15,3 %	 2,98	
Nordmøre	 93	 117	 71	 -46  -39,3 %	11,26	0,01
Notodden	 138	 165	 109	 -56  -33,9 %	11,45	0,01
Oslo		6120	5493	4926	-567  -10,3 %	30,86	0,01
Rana		 92	 122	 96	 -26  -21,3 %	 3,10	
Ringerike	 266	 230	 211	 -19	-8,3 %	 0,82	
Rjukan		 14	 37	 25	 -12  -32,4 %	 2,32	
Rogaland	 783	 846	 863	 17	 2,0 %	 0,17	
Romerike	 946	 812	 697	-115  -14,2 %	 8,76	0,01
Romsdal		 139	 63	 122	 59	93,7 %	18,82	0,01
Sandefjord	 480	 398	 472	 74	18,6 %	 6,29	0,05
Sarpsborg	 519	 544	 539	 -5	-0,9 %	 0,02	
Senja		 79	 74	 46	 -28  -37,8 %	 6,53	0,05
Skien		 343	 368	 386	 18	 4,9 %	 0,43	
Sogn		 41	 51	 31	 -20  -39,2 %	 4,88	
Stavanger	1758	1877	1817	 -60	-3,2 %	 0,97	
Sunnmøre	 223	 197	 186	 -11	-5,6 %	 0,32	
Svalbard	  0	  0	  2 	  2	  -	 2,00	
Sør-Varanger	 11	 17	 51	 34  200,0 %	17,00	0,01
Telemark	 306	 291	 433	 142	48,8 %	27,85	0,01
Troms		 446	 456	 459	  3	 0,7 %	 0,01	
Trondheim	1399	1557	1332	-225  -14,5 %	17,52	0,01
Tønsberg	 587	 538	 571	 33	 6,1 %	 0,98
Uttrøndelag	 178	 173	 165	 -8	-4,6 %	 0,19
Vadsø		 27	 39	 38	 -1	-2,6 %	 0,01
Vardø		 14	 18	 18	  0 	 0,0 %	 0,00
Vest-Agder	 349	 344	 315	 -29	-8,4 %	 1,28
Vestfinnmark	 108	 137	 148	 11	 8,0 %	 0,42
Vestoppland	 295	 264	 217	 -47  -17,8 %	 4,59
Østerdal	 191	 305	 261	 -44  -14,4 %	 3,42

Totalt	    26577  25731  24166  -1565	-6,1 %	49,09	0,01

Tegnforklaring

Kolonnen +/- antall betyr endring i antall fra 1996 til 1997. Kolonnen +/- pro betyr endring i prosent fra 1996 til 1997. Kji angir styrken på denne endringen, og p-verdiene viser om endringen er signifikant. Det er ikke beregnet endring fra 1995 til 1997, men det er lett å se trenden ved å sammenligne kolonnene 1995, 1996 og 1997.

Kommentarer

Av tabellen ser vi at det i 1997 ble anmeldt flest sykkeltyverier i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Dette er ikke uventet siden sykkeltyverier er et byfenomen. Hvis vi ser på styrken i endringen, har Telemark, Romsdal og Sør-Varanger hatt størst økning i anmeldte sykkeltyverier fra 1996 til 1997, mens Oslo, Bergen og Kristiansand har hatt størst reduksjon. Det er hyggelig at politiet i de større byene endelig har begynt å ta sykkeltyveriproblematikken seriøst.

Svalbard har i 1997 fått sine første anmeldte sykkeltyverier. Dette gjør at de også har hatt størst prosentvis endring. Ellers ser man størst prosentvis økning i Sør-Varanger, Romsdal og Telemark, mens Helgeland, Nordmøre og Sogn er de politidistriktene med størst prosentvis reduksjon. I absolutte tall har Telemark, Sandefjord og Romsdal hatt størst økning, mens Oslo, Bergen og Trondheim har størst reduksjon. Stavanger har som ventet ikke klart å redusere sykkeltyveriene sine like mye som Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, og dette skyldes manglende satsing fra politiets side. I Oslo har sykkeltyveriprosjektene ved Majorstua og Sentrum politistasjon gitt gode resultater, og antall anmeldte sykkeltyverier i 1997 er de laveste på mange år.

Sortert etter antall

Tilbake til AISSM.


Last modified: Mon Mar 16 21:13:01 MET 1998