Sykkelstativer og tyverisikkerhet

Tall og fakta om sykkeltyverier

Sikkerhetskrav

  1. Både sykkelramme og minst ett hjul må kunne låses fast i stativet.
  2. Stativet må være så robust at sykkeltyven velger å angripe sykkellåsen og ikke stativet.
  3. Stativet må monteres (helst støpes fast) slik at det ikke er mulig å heise stativet opp med kranbil.

Andre momenter

  1. Stativet bør være brukervennlig. Det skal ikke være en gåte hvordan man skal plassere sykkelen.
  2. Stativet bør ha et utseende som ikke skjemmer de øvrige omgivelsene.
  3. Stativet bør være konstruert slik at syklene ikke sperrer for hverandre.
  4. Med tanke på vedlikehold og holdbarhet bør stativet være rustbeskyttet og utformet slik at det er enkelt å renholde og måke snø i området rundt og inntil stativet.

Stativer AISSM anbefaler

Publicus Offroad - Ørsta Stålindustri AS (tlf 70 04 70 00)

Publicus Offroad (bilde) er et svært mye brukt sykkelstativ som kan møbleres og organiseres på mange måter. Sykkelen står stødig i dette stativet. Det er utformet slik at både ramme og hjul kan låses fast. Stativet kan ikke kuttes med boltekutter, og angrep med baufil er så tidkrevende at de færreste tyver vil velge dette. Stativet kan støpes fast i bakken. Ved riktig plassering av sykkel og lås oppnår man svært høy tyverisikkerhet.

Cyklos alpha2 - Cyklos AB (tlf 00 46 16 12 80 90)

Cyklos AB har et interessant sykkelstativ med navn Cyklos alpha2 (bilde). Stativet gir meget god støtte til sykkelen, og det er plass til to sykler i ett stativ. Stativet er populært i Sverige, men er hittil lite brukt i Norge. Det er utformet slik at sykkelen kan låses fast ved hjelp av sykkelens rammelås ved at en kjetting tres inn på rammelåsens låsepinne. Kjettingen kan også tres inn på andre typer låser med mindre låsen er for tykk.

Cyklos Beta - Cyklos AB (tlf 00 46 16 12 80 90)

Cyklos AB omtaler dette sykkelstativet (bilde) som "Fremtidens Sykkelstativ". I likhet med Cyklos alfa2 har stativet en kjetting som kan tres inn på sykkelens rammelås (bilde), men stativet er også utformet slik at sykkelen kan låses fast i stativet uten bruk av kjettingen (bilde). En egen holder på stativet gjør at sykkelen står meget stødig. Det er plass til to sykler i hvert stativ.

Sykkel-Pullert urban - Vestre AS (tlf 22 18 49 67)

Sykkel-Pullert urban (bilde) ble for noen år siden valgt til å være det beste på markedet i en evaluering foretatt av Gøteborg Stad. Det tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og gjør det enkelt å låse både ramme og ett hjul fast. Stativet utnytter imidlertid plassen dårlig, og gir sykkelen dårlig støtte. Plassert inn mot vegg finnes andre typer som er mer egnet, men der det finnes åpne areal, har sykkelpullerten både praktiske og estetiske fortrinn. Uten sykler, står pullertene igjen i rommet som et tiltalenede bymøbel.

Haniss Stabil - Haniss Harald Nilsen (tlf 64 90 98 00)

Haniss Harald Nilsen produserer et snedig stativ (bilde) som gir god støtte og gode låsemuligheter for de fleste sykler (med mindre du kun har rammelås). Dette er en av de få produsentene som har skjønt at det er ramme og bakhjul som primært skal låses fast i stativet, og ikke ramme og forhjul. De fleste brukerne av stativet skjønner også dette. Det er mulig å bolte stativet fast, men mange gårdeiere unnlater å gjøre dette med tanke på snørydding om vinteren.

Suveren sykkelstativ - Suveren Rørmøbelfabrikk A/S (tlf 23 17 53 00)

Suveren sykkelstativ har en del likheter med Haniss Stabil, men er noe lavere og mer diskret. Stativet er tilpasset de fleste typer sykler, også offroadsykler med brede dekk, og har muligheter for låsing av for-/bakhjul og ramme. Stativet leveres i første rekke med betongheller i bunnrammen, men kan også tilpasses for nedstøping eller fastbolting til underlaget. Standard lengde gir plass til fem sykler, men Suveren Rørmøbelfabrikk A/S kan også levere sykkelstativer for valgfritt antall sykler.

Andre stativer

Sinus - Vestre AS (tlf 22 18 49 67)

Sinus (bilde) er et meget anvendelig og estetisk tiltalende sykkelstativ. Det er forholdsvis enkelt å bruke og lett å vedlikeholde. Det er utformet slik at både ramme og minst ett hjul kan låses fast i stativet. Syklene står imidlertid noe ustødig, og enkelte kan fristes til å låse sykkelen langs stativet og ikke på tvers. Stativet kan ikke kuttes med boltekutter, og angrep med baufil er tidkrevende. Stativet kan støpes fast i bakken. Siden flere sykler låses i samme stativ, vil angrep på stativet frigjøre flere sykler. Sinus gjør dessuten låsen mer tilgjengelig for angrep med tyveriverktøy enn Publicus.

CITY Sykkelpåle - Vestre AS (tlf 22 18 49 67)

CITY Sykkelpåle (bilde) er et solid stativ av seigjern. Det kan støpes fast i bakken og tilfredsstiller i utgangspunktet krav til sikkerhet. Dersom syklisten velger å låse sykkelen til ringen, er det vanskelig å sikre både ramme og hjul. Skal både ramme og ett av hjulene sikres må du låse til stammen på pålen. Stativet utnytter plassen dårlig, og gir sykkelen dårlig støtte.

PLUG Base sykkelstativ - Jade lås AB (tlf 00 46 23 630 65)

PLUG Base er en hybrid mellom trådjernstativ og kjettingløsningen til Cyclos. Det er IKKE meningen at sykkelen skal låses til selve stativet, men til kjettingen. For sykler med rammelås plasseres bakhjulet først slik at sykkelen kan låses fast ved å tre kjettingen inn på rammelåsen. Ved bruk av andre sykkellåser er det valgfritt om du ønsker å plassere sykkelen med forhjul eller bakhjulet i stativet. Kjettingen er uansett lang nok til at ramme og hjul kan låses fast. PLUG har valgt en snedig løsning der kjettingen trekkes ut av et rør slik at kjettingen er skjult når stativet ikke er i bruk. Det finnes muligheter til å montere stativet enkelt eller dobbeltsidig, rett eller vinklet, til vegg, fast i bakken eller som flyttbart stativ.

Loppa-stativet - Rosings Industrier (tlf 67 06 00 10)

Loppa-stativet (bilde) er et stativ som gir gode låsemuligheter og god støtte til sykkelen. Stativet er imidlertid utformet slik at det kan være vanskelig å plassere sykkelen riktig. Stativet står på en skinne som skrus fast i bakken. Stativet kan ikke kuttes med boltekutter, og angrep med baufil er tidkrevende. Stativet er plasskrevende.

NORFAX Bymiljø - NORFAX (tlf 66 80 00 60)

NORFAX har et stativ i stål-miljø. Dette stativet har noen likhetstrekk med Haniss Stabil, men støpes fast i bakken. Hvis du har to sykkellåser kan du låse sykkelrammen fast i stativet både foran og bak samtidig som du sikrer begge hjul. Rørene i stativet er relativt spinkle slik at tyven kan velge å gå til angrep på stativet med baufil dersom sykkellåsen er god nok.

Bike Park 2000 - FagSikring (tlf 63 84 10 00)

Bike Park 2000 (bilde) er et stativ med låsebøyle på selve stativet. Modell 2001 er utstyrt med dobbel myntlås. Modell 2002 har dobbel sylinderlås. Stativet er utviklet i samarbeid med det svenske politiets forebyggende kriminalvern og forsikringsselskapene. Gir god støtte for sykkelen, men ingen sikring av hjul. Ideen bak et slikt stativ er god. I praksis fungerer det dårlig. Nøkler kommer bort, og vedlikehold er kostbart.

P-bike - Cyklos AB (tlf 00 46 16 12 80 90)

P-bike (bilde) er en annen variant av sykkelstativ med lås. Rammen låses fast i stativet ved hjelp av en egen låssylinder som eieren må kjøpe for å kunne benytte stativet. Stativet gir sykkelen god støtte, men ingen sikring av hjul. Igjen er ideen god, men stativet fungerer dårlig i praksis. Svært få syklister er interessert i å kjøpe en låssylinder som bare kan brukes på en type stativ. De som velger å kjøpe en slik sylinder blir fristet til å la låssylinderen stå i stativet slik at stativet ikke kan benyttes av andre.

Stativer som blir produsert i USA

Dette er en link til Bikeparking i USA. Vi har ikke sett disse stativene live, og kan derfor ikke kommentere dem skikkelig, men det ser ut til at de har fått med de viktigste poengene.

NORFAX Tremiljø - NORFAX (tlf 66 80 00 60)

NORFAX produserer et leskur for sykler. Sykkelen henges opp med styret på en gaffel slik at forhjulet løftes fra bakken. Deretter låses ramme og forhjul fast i en bøyle. Syklene blir stående pent og ryddig, og det er tydelig at produsenten har tenkt både på estetikk og sikkerhet.

Karusell sykkelparkeringshus - Jade lås AB (tlf 00 46 23 630 65)

Plug Carousel er et sykkelparkeringshus med roterende gulv og plass til 20 sykler. Dette kan være en god løsning for borettslag, mindre skoler og andre som ønsker en innebygget løsning. Sykkelparkeringshuset er åttekantet med låsbar inngangsdør. Hver enkelt sykkel er låst fast med kjetting til et stålstativ i hver sektor av karusellen. Hele sykkelparkeringshuset krever 4,9 x 4,9 meter. Det er ikke nødvendig med noen spesiell bearbeiding av underlaget, og løsningen er kompakt, relativt rimelig og gir høy tyverisikkerhet.

Stativer AISSM fraråder

Cyclus - Ørsta Stålindustri AS (tlf 70 04 70 00)

Cyclus (bilde) er et stativ hvor det er relativt vanskelig å låse både ramme og hjul fast i stativet. Ifølge reklamen skal forhjulet plasseres i en dobbel trådspalte og rammen låses fast i tverrbjelken (bilde). Det er imidlertid mange syklister som låser sykkelen i den doble trådspalten som består av 13 mm seigjern som enkelt kan kappes med boltekutter. Utformingen gjør også at enkelte syklister bare låser forhjulet, og da forsvinner resten av sykkelen. AISSM vil fraråde innkjøp av dette stativet.

Trådstativer

Trådstativer (bl.a Parcus - Ørsta Stålindustri AS (bilde) (tlf 70 04 70 00), Type 24-25 - Veksø Norge (tlf 63 80 32 37), Hags 199 364 - Claussen & Heyerdahl (tlf 23 39 66 80)) er en ganske stor gruppe av klassiske og rimelige sykkelstativ. Vanlig bruk er å sette forhjulet i stativet. Dette gjør at sykkelen enten må låses til seg selv eller at bare forhjulet låses fast i stativet. Dersom sykkelen er låst til seg selv, er den lett å bære med seg. Dersom bare forhjulet låses, kan resten av sykkelen frigjøres og kobles sammen med et ulåst forhjul fra en annen sykkel. Tyven får på denne måten en komplett ulåst sykkel uten bruk av verktøy da mange offroadsykler har hurtigkoblere. Det er mulig å sikre både ramme og ett hjul ved å plassere bakhjulet i stativet og låse gjennom nedre del av bakgaffel, men dette krever en lang og fleksibel lås. Stativet gir ikke støtte til sykkelramme. Hovedproblemet med trådjernstativene er at 13 mm seigjern er som smør for en boltekutter. Det tar heller ikke lang tid å kappe stativet ved hjelp av baufil. AISSM vil sterkt fraråde bruk av denne typen stativer.

Plassering av sykkelparkeringsplass

Sykkelstativer bør plasseres i umiddelbar nærhet av gangvei som fører frem til hver enkelt inngang. I motsetning til bilister som aksepterer at de må gå et stykke fra bilen til inngangen, ønsker syklister så kort vei som mulig. Dersom bruk av sykkelparkeringsplass medfører omvei, vil mange syklister velge å plassere sykkelen rett utenfor inngangen i stedet for å benytte sykkelstativene.

Sykkelparkeringsplassen bør være lett synlig og beferdet. Dersom det hele tiden går mennesker forbi, har ikke sykkeltyven arbeidsro. God belysning er viktig, og det er mulig å kombinere strømsparing med økt tyverisikkerhet ved å ha lys som slår seg på når det kommer mennesker.

Overbygde sykkelparkeringsplasser (bilde) gir syklene le for vær og vind, og reduserer behovet for snøbrøyting. Syklisten slipper å måtte sette seg på en våt sykkel etter en regnbyge tidligere på dagen. Dette er behagelig for syklisten, og flere vil velge sykkel som transportløsning. Det blir dessuten mindre behov for brøyting om vinteren.

Tall og fakta om sykkeltyverier

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Aug 15 09:12:19 MET DST 2006