Effekt av to ukes karantene fra forsikringskrav til erstatning

Registrerte og utleverte hittesykler

Det er en del sykler som blir gjenfunnet etter at eieren har mottatt erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet. Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er blitt bedt om å vurdere effekten på antall utleverte hittesykler av en karantenetid på 14 dager fra kunden melder om tap av sykkel til forsikringsselskapet til erstatning utbetales. Vi har beregnet at ved innføring av 14 dagers karantene fra erstatningskrav til forsikringsutbetaling vil det være 40 flere hittesykler som vil bli utlevert til eier før erstatning er utbetalt i forhold til dagens ordning.

På bakgrunn av en undersøkelse utført av AISSM i 2001 kan vi beregne at 125 (25%) av de erstattede syklene, som ble innlevert til hittegods og senere ble utlevert, havnet på hittegods i løpet av 14 dager etter tyveriet. Av disse ble 90 sykler utlevert i løpet av 14 dager etter tyveriet. Dersom vi antar at en 14 dagers karantene vil øke delay fra tyveri til erstatningsutbetaling fra 14 dager til 21 dager, vil 40 sykler flere sykler bli utlevert til eier før erstatning er utbetalt.

Av de 125 syklene vil 90 sykler bli utlevert selv uten karantenebestemmelse på grunn av generell delay i systemet. Det går gjennomsnittlig seks dager fra tyveri til politianmeldelse, og ofte ytterligere 1-2 dager til selskapet mottar skademelding. Med mindre forsikringsselskapene har superrask saksbehandling, vil det i snitt gå 14 dager fra tyveri til erstatningsutbetaling selv uten karantene. Med en karantene på 14 dager fra skademelding er mottatt, anslår vi at gjennomsnittlig delay vil øke til tre uker.

Generelt antar vi at det stjeles totalt 100.000 sykler, det politianmeldes 20.000, erstattes 15.000, innleveres 10.000 sykler til hittegods, og det utleveres 920 hittesykler til eier eller forsikringsselskap.

Av de 15.000 erstattede syklene vil 1.500 innleveres på hittegods, og basert på AISSM sin undersøkelse i 2001 (i gruppen politianmeldte sykkeltyverier), vil 500 (33%) av disse utleveres, og av de som utleveres vil 125 sykler (25%) være innlevert på hittegods innen 14 dager etter tyveriet. Av disse vil 90 sykler (72% av de som ble innlevert innen 14 dager) utleveres innen 14 dager etter tyveriet.

Det er 165 sykler (33%), av de erstattede hittesyklene som utleveres, som ble innlevert på hittegods i løpet av tre uker etter tyveri. Hvis vi tenker oss at en karantene på 14 dager etter forsikringskrav forlenger delay fra tyveri til forsikringsutbetaling fra 14 dager til tre uker, vil ytterligere 40 sykler (165 - 125 = 40) utleveres.

Falken håndterte i 2002 totalt 4.093 hittesykler på sine lokalstasjoner. Av disse ble 1.130 (27,6%) identifisert og 377 (9,2%) utlevert til eier eller forsikringsselskap. Vi kan beregne at 614 av hittesyklene som Falken håndterte (15%) er meldt forsikringsselskapet. Av disse vil 203 sykler (33%) utleveres hvorav 51 sykler (25%) er innlevert på hittegods innen 14 dager etter tyveriet og totalt 67 sykler (33%) er innlevert innen tre uker etter tyveriet. Effekten av en karantene på 14 dager vil utgjøre 16 sykler (67 - 51 = 16) blant de hittesyklene Falken håndterer gjennom sine lokalstasjoner.

Vi har så langt bare tatt for oss sykler som er innom hittegods. Bergitte Tønnesen i Falken Sykkelregister (FSR) har gjort en kjøring i FSR der 60% av de syklene som ble meldt "savnet" og senere ble meldt "funnet" til Falken sykkelregister blir meldt "funnet" i løpet av 14 dager. Dette er i stort grad snakk om eiere som selv har gjenfunnet sine sykler, og en del av eierne har kanskje ikke kommet så langt at de har politianmeldt tyveriet eller sendt skademelding til forsikringsselskapet. Vi kan tenke oss at sykkelen i en del tilfeller ikke var låst da den forsvant, og i slike tilfeller er det i større grad snakk om brukstyverier der sykkelen blir hensatt av sykkeltyven etter bruk.

AISSM mangler data for stjålne sykler generelt, men Bergitte kan fremskaffe absolutte tall for antall som meldes "savnet" og "funnet" til Falken sykkelregister etter henholdsvis 14 dager og tre uker. Det kreves imidlertid mer arbeid å finne ut hvor stor andel av disse syklene som er politianmeldt og hvor mange av eierne som har sendt krav til forsikringsselskapet. Tallet vil dessuten være beheftet med noe usikkerhet da bare 38% av de som får sykkelen frastjålet melder sykkelen "savnet" til Falken sykkelregister, men dette gjelder de fleste av beregningene som er foretatt.

AISSM er ikke negative til et forslag om 14 dagers karantene fra erstatningskrav til forsikringsutbetaling, men effekten når det gjelder sykler håndtert gjennom hittegods er relativt beskjeden. Vi mangler imidlertid gode data når det gjelder sykler som kommer til rette utenfor hittegodssystemet, men effekten her er sannsynligvis langt større selv om den er vanskelig å tallfeste.

Registrerte og utleverte hittesykler

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Wed May 21 14:28:34 MET DST 2003