Falken Sykkelregister

Hvorfor registrere sykkel i Falken Sykkelregister
Registrere sykkel

Norges Forsikringsforbund etablerte i 1993 et landsomfattende sykkelregister. Registeret gjør det enklere å identifisere sykler som er gjenfunnet slik at eier kan varsles umiddelbart. Det er Falken AS (logo) som har fått ansvaret for å drive registeret, og pr. 01.01.2002 er 450.000 sykler registrert.

Forsikringsselskapene i Norge anbefaler sterkt registrering i Falken Sykkelregister, og gir deg inntil kr 1.000,- lavere egenandel på forsikringsoppgjøret dersom sykkelen blir stjålet. Fra 01.05.2002 vil registrering bli et forsikringskrav. Også sykkeleiere som ikke har forsikring, vil ha stor nytte av registrering fordi mulighetene for å få sykkelen tilbake hvis den blir stjålet, blir vesentlig bedret. Registeret har blitt et viktig verktøy for politiet i kampen mot sykkeltyveriene.

Slik fungerer Falken Sykkelregister

Du kan registrere sykler i Falken Sykkelregister ved å fylle ut en egen postgiro innbetalingsblankett (tegning). Opplysningene legges inn i sykkelregisteret når Falken mottar innbetalt postgiroblankett. Pris pr sykkel er kr 210,- som dekker registrering i 5 år.

For å kunne kontrollere at dine opplysninger er korrekte, vil du etter innmelding motta kvittering fra Falken med utskrift av registrerte opplysninger. Eventuelle feil vil da bli rettet opp etter din anvisning. Du vil også få tilsendt et oblat som viser at sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister. Oblatet settes på sykkelen for å forebygge tyveri. Du får også et hendig eierbevis som du kan ha i lommeboken som viser at sykkelen er din.

Dersom sykkelen blir gjenfunnet etter tyveri eller tap, vil politiet eller andre hittegodsansvarlige melde fra til registeret og du får umiddelbart skriftlig beskjed om hvor sykkelen kan hentes.

Du kan registrere sykkelen din i Falken Sykkelregister på deres hjemmesider. Du kan dessuten få tilsendt en registreringsblankett ved å ringe Falken på tlf 815 68 112. Hvis du vil sende mail til Falken, er mailadressen sykkel@falken.no.

Hvorfor registrere sykkel i Falken Sykkelregister

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Mar 16 08:18:36 MET DST 2002