Ribbing av sykler

Antall anmeldte sykkeltyverier

Delvis bygget på en artikkel i Aften Aften 18.08.00 skrevet av Marianne Billing.

Stadig flere sykler blir strippet for deler mens de står parkert. Sikrere låser gjør at færre hele sykler blir stjålet. Politiet har indikasjoner på at enkelte sykkelreparatører kjøper stjålne sykkeldeler og setter det på nye rammer.

Sykkelslaktingen er en naturlig konsekvens av at låsene er blitt bedre, og at politiet har intensivert arbeidet mot sykkeltyverier.

- På en sykkel til 5000 kroner er det bakhjulet med gir og kulelager, støtdemper og annet utstyr som koster penger. Når sykkelen er låst med to forskjellige låser, er det vanskelig å ta noe annet enn utstyret, sier spesialmedarbeider Roger Finstad ved Majorstua politistasjon.

Politiet utelukker ikke at en del av sykkelslaktingen er bestillingstyverier. En stor del av tyveriene blir begått av profesjonelle kjeltringer som selger til omgangskretsen og i sykkelmiljøer.

- Vi har indikasjoner på at noen sykkelreparatører kjøper stjålne sykkeldeler og setter dem på nye rammer. Men det er vanskelig å bevise. Når butikkene tilbyr brukte deler, kan man spørre seg selv hvor de kommer fra, sier Finstad.

Tyvegods selger

Politiet mener problemet ikke vil bli løst før folk slutter å kjøpe stjålne sykler.

- Så lenge folk sier takk til et godt tilbud, er de med på å holde hjulene i gang. Sykkeltyveriene utgjør 30 prosent av anmeldelsene når det gjelder simple tyverier. Det sier seg selv at vi får frigjort store ressurser ved å begrense omfanget, sier Roger Finstad.

Han tror at mye av omsetningen av stjålne sykler foregår gjennom avis-annonser. Folk kan ofte spesialbestille den modellen de ønsker. Flere tyver er blitt tatt med lister i lommen over folk som ønsker å kjøpe sykler.

- En av våre konstabler skulle kjøpe sykkel og ringte på en privat annonse. Selger ville ikke gjøre handelen hjemme hos seg selv, men et sted i byen. Da lukter man lunten. En annen kollega ringte på en sykkelannonse og fikk beskjed om at han bare kunne si i fra, så skulle selgeren skaffe hva som helst, sier Finstad.

Aksjoner hjelper

Politiet på Majorstuen klarte å redusere antall anmeldte tyverier med nesten 25 prosent fra 1998 til 1999. De har kjørt målrettede aksjoner hvor de har sperret av hele gater og stoppet alle som har kommet rullende. Ved å analysere anmeldelsene kan politiet kartlegge når og hvor tyveriene skjer.

- Hele 71 prosent av syklene i vårt område blir stjålet fra eierens egen bakgård om natten, forteller Finstad. Den logiske konsekvensen av dette er å anbefale folk å ta sykkelen med inn.

Politiet oppfordrer folk til å melde seg inn i Falkens sykkelregister. Omtrent 700 000 sykler på landsbasis er registrert med rammenummer. Da er det enkelt for politiet å finne frem til tohjulingens rette eier hvis den skulle dukke opp igjen.

Antall anmeldte sykkeltyverier

Tilbake til AISSM.


Last modified: Mon Aug 21 09:13:01 MET 2000