Hvordan folk låser sykkel

Hvorfor få hittesykler utleveres til eier

Ved optimal låsing av sykkel er skal sykkelens ramme og begge hjul være sikret, helst med FG-godkjent sykkellås. I tillegg anbefaler vil folk å ta med sykkelsetet og registrere sykkelen i Falken Sykkelregister. Vi har nå foretatt en undersøkelse med 200 parkerte sykler i Tromsø for å studere hvordan folk låser syklene sine

Metode

Vi utarbeidet et registreringsskjema med 10 punkter og fylte ut samtlige punkter for 200 parkerte sykler i Tromsø. Punktene omfattet en vurdering av sykkelens nypris, type hovedlås, eventuelt type tilleggslås, om hovedlås er FG-godkjent, om sykkelramme var fastlåst, om forhjul eller bakhjul var sikret i tillegg, sykkelsetet medbrakt og om sykkelen var utstyrt med Falken-oblat. Syklene stod parkert i stativer med muligheter for fastlåsing. Vi undersøkte sykler i Tromsø sentrum, på Universitetet i Tromsø og Regionsykehuset i Tromsø.

Resultater

Gjennomsnittlig nypris på sykkel var kr 4.000,-. 81 sykler (40,5%) var i prisklassen kr 2-3.000,-, 82 sykler (41%) var i prisklassen kr 4-5.000,-, 30 sykler (15%) var i prisklassen kr 6- 7.000,- og 7 sykler (3,5%) var i prisklassen 8-10.000,-.

Sykkelens hovedlås var vaierlås (35%), rammelås (22%), slangelås (20,5%), bøylelås (17,5%), kjettinglås (1,5%) og 3,5% av syklene var ulåst. Totalt sett var hovedlås FG-godkjent i 67 (33,5%) tilfeller, men 42 sykler (21%) var låst med FG-godkjent rammelås som vanligvis ikke kan brukes til å låse sykkelen fast.

Bare 22 sykler (11%) var låst med to sykkellåser. Tilleggslås var vaierlås (7,5%), slangelås (1%), bøylelås (1%) og kjettinglås (1,5%). Vanligste kombinasjon var rammelås som hovedlås og vaierlås som tilleggslås (5,5%).

Totalt sett var 122 (61%) av syklene fastlåst. Bare 11 sykler (5,5%) var låst med FG-godkjent lås slik at ramme og begge hjul er sikret. I tillegg var 27 sykler (13,5%) fastlåst og var låst med minst en FG-godkjent lås (f.eks rammelås), men hadde et eller to hjul ulåst. 84 sykler (42%) var fastlåst, men var ikke låst med noen FG-godkjent lås. 71 sykler (35,5%) var kun låst til seg selv, og 7 sykler (3,5%) var ulåst.

Av syklene med rammelås var en av tre låst fast. Av sykler med vaierlås, bøylelås eller kjettinglås, var to av tre låst fast. Av sykler med slangelås var fire av fem låst fast. Totalt 32 (16%) sykler var utstyrt med Falken-oblat, og andelen var høyest (32%) på sykler med slangelås. Dette kan tyde på at de som kjøper slangelås er mer bevisste når det gjelder låsing og registrering. De har sannsynligvis valgt slangelås i den tro at dette er den beste sykkellåsen. Det var imidlertid bare 2 av de totalt 41 slangelåsene (5%) som var FG-godkjente, resten var stort sett slangelåser av typen Ming Tay som folk flest tror er bra, men som AISSM regner som dårlig.

Det var en klar sammenheng mellom sykkelens verdi og hvordan den var låst. Ulåste sykler hadde i snitt verdi på kr 2.300,-. Sykler som kun var låst i seg selv hadde verdi på kr 3.000,-, og sykler som var fastlåst kun gjennom rammen hadde verdi på kr 4.200,-, og sykler som var fastlåst gjennom ramme og minst ett hjul hadde verdi på kr 4.900,-. Dette betyr at omfanget av sikringstiltak er avhengig av sykkelens verdi. Folk er flinkere til å låse dyre sykler. Det var imidlertid ingen forskjell i verdi på sykler som kun var låst med en lås og sykler som var låst med to låser.

Det var totalt sett ingen sammenheng mellom sykkelens verdi og bruk av FG-godkjent sykkellås. Dette kan forklares ut fra at mange billigere DBS-sykler har rammelås som er FG-godkjent mens de dyrere syklene ikke er utstyrt med rammelås. Når vi ser bort fra sykler med rammelås er snittprisen kr 4.100,- for sykler uten FG-godkjent lås og kr 4.900,- for sykler med godkjent lås. Sykler låst med slangelås hadde høyest gjennomsnittsverdi, kr 5.400,- .. Sykler låst med FG-godkjent bøylelås hadde verdi på kr 4.700,-. De to syklene som var låst med FG-godkjent slangelås (ABUS Steel-O-Flex Granit) kostet henholdsvis kr 6.000,- og kr 7.000,-. Denne låsen koster kr 800,- i sportsforretninger, men det er mulig å kjøpe den til kr 495,- gjennom Sikkerhetsbutikken til Gjensidige, eller til kr 680,- gjennom Sikkerhetssystemer til Storebrand.

AISSM anbefaler folk å ta med seg sykkelsetet. Hovedargumentet er imidlertid ikke at det er lurt å ta med seg sykkelsetet for å unngå at selve sykkelsetet blir stjålet, men fordi en sykkel uten sykkelsete er mindre attraktivt for sykkeltyven. For det første er det ubehagelig for sykkeltyven å sykle på en sykkel uten sete. For det andre får en sykkeltyv mindre penger når han skal selge en sykkel som ikke er komplett. Det er dessuten vanskelig å finne et nytt sete som passer fordi det er mange ulike dimensjoner på setepinnen.

Det var 3 (1,5%) sykler der eieren hadde tatt med seg setet. Disse hadde snittpris på kr 7.000,.-. Totalt 81 sykler (40,5%) var utstyrt med hurtigkobler til setepinnen mens 119 sykler (59,5%) hadde fastmontert sete. Snittpris på sykler med hurtigkobler var kr 5.000,- og snittpris på sykler med fastmontert sete var kr 3.400,-.

Diskusjon

I denne undersøkelsen var tre av fem sykler er låst fast. Alle syklene stod imidlertid parkert i sykkelstativer av typen Publicus Offroad som produseres av ørstad Stålindustrier. Dette er et stativ som er utformet slik at det er enkelt å låse ramme og ett hjul fast i stativet med mindre sykkelen kun er utstyrt med rammelås. Dersom undersøkelsen hadde inkludert sykler parkert i sykkelstativer med dårlig muligheter for fastlåsing, ville andel fastlåste sykler vært langt lavere. Skikkelige sykkelstativer er derfor et viktig tyveriforebyggende tiltak.

Det var omtrent en av ti sykler som var låst med to sykkellåser. Dette er et lavt antall. Når man tar i betraktning at det ikke var noen forskjell i pris mellom sykler som var låst med en eller to låser, virker det som om folk flest synes det er for tungvint å skulle låse sykkelen med to låser.

En rammelås kan vanligvis ikke benyttes til å låse sykkelen fast. Det virker som om en del av eierne av disse syklene har forstått at dette er et problem. Av 44 sykler med rammelås var 17 (39%) utstyrt med tilleggslås. 15 sykler (34%) var fastlåst. I tillegg til de 44 syklene som var låst med rammelås, var det også en del sykler utstyrt med rammelås men hvor denne ikke var i bruk fordi eieren syntes at det var tilstrekkelig å låse sykkelen fast med en vaierlås.

Det finnes et sykkelstativ utstyrt med kjetting som er utformet slik at det er mulig å låse en sykkel fast i stativet utelukkende ved hjelp av rammelås. Dette er mulig ved å tre en ring i enden av kjettingen inn på låsepinnen til rammelåsen. Stativet Cyklos Beta (bilde) produseres av svenske Cyklos AB. Utplassering av dette sykkelstativet vil gjøre at også de som bare baserer seg på sykkelens rammelås har muligheten til å låse sykkelen fast.

Mange offroadsykler er utstyrt med hurtigkoblere på hjul og setepinne. Dette gjør det enklere å lappe slange, skifte dekk, hjul eller regulere høyden på sete. Det gjør det også lettere å stjele sykler. Det er stort sett bare drittunger som stjeler sete og hjul, men dersom en sykkel med hurtigkobler er fastlåst gjennom et hjul og en annen sykkel i nærheten har det tilsvarende hjulet ulåst, kan tyven ved hjelp av to enkle håndgrep frikoble den ene sykkelen fra det låste hjulet og montere på hjulet fra den andre sykkelen slik at han har en komplett ulåst sykkel på 20 sekunder.

I denne undersøkelsen er det bare 5,5% av syklene som er låst slik at ramme og begge hjul er sikret. AISSM vil derfor anbefale at produsentene reduserer bruk av hurtigkoblere. Festet til bolten som klemmer rundt setepinnen kan imidlertid være utformet slik at eieren selv kan bytte ut bolten med en hurtigkobler dersom dette er ønskelig. Det vil imidlertid være svært få sykkeleiere som har behov for dette.

Totalt 16% av syklene var utstyrt med Falken-oblat. Ut fra sykkelregisterets størrelse og antall sykler som er i årlig bruk vet vi at omtrent 30% av syklene (600.000 av 2 mill) er registrert. Dette kan tyde på at Falken har sendt ut oblater til omtrent halvparten av de registrerte syklene.

Anbefalinger

  1. FG-godkjente sykkellåser bør markedsføres bedre.
  2. Forsikringsselskapene bør selge FG-godkjente låser til gunstig pris.
  3. Forsikringsselskapene bør gi forsikringsfordeler ved bruk av FG-godkjent sykkellås.
  4. Det bør utplasseres flere sykkelstativer der både ramme og minst ett hjul kan sikres.
  5. Det bør også utplasseres sykkelstativer som muliggjør fastlåsing av sykkel med rammelås.
  6. Politiet bør årlig gjennomføre "Lås sykkelen din!" kampanjer i utsatte områder.
  7. Produsentene bør redusere bruken av hurtigkoblere på sykkel.
  8. Alle sykler bør registreres i Falken Sykkelregister ved salg.

Hvorfor få hittesykler utleveres til eier

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Jun 19 14:28:34 MET DST 1999