FG-godkjenning av sykkellåser

Kommentarer til FG-godkjenningen

Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG) har spesielle kriterier for godkjenning av sykkellåser. Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) har en liste over FG-godkjente låser. Her følger utdrag av "Normer for typegodkjente sykkellåser" utgitt av FG i 1992.

  1. Låsen skal ha en slik styrke at den ikke lar seg forsere på kortere tid enn 3 minutter i henhold til punktet "Angrep med håndverktøy".
  2. Låsens sperrefunksjoner skal kunne motstå dirking og manipulasjon i minst 1 minutt. Dirkeprøven skal utføres av en låstekniker som har god erfaring med dirking.

Angrep med håndverktøy

Prøvingsgruppen får utdelt 7 låser. Ved hver enkelt prøve får 2 av nedennevnte verktøy anvendes:

Prøvingsgruppen kan velge hvilke som helst angrepspunkter på låsen for å åpne den på kortest mulig tid. Angrepspunkter skal omfatte tvangsvridning av sylinder, oppbryting av sluttstykkedel, slag mot låsreile ved 20 grader og -20 grader, saging av låsreile, vridning av låsreile og klipping.

Ved test av lås, vurderer FG også låsens motstand mot vær og vind gjennom en korrosjonsprøve i salttåkekammer og en kuldeprøve i klimakammer.

Kommentarer til FG-godkjenningen

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sun May 13 14:26:01 MET DST 2001