Separat sykkelforsikring i If...

Antall erstattede sykler

SÆRVILKÅR NR. 507

Sykkelforsikring (2001)

Når det fremgår av forsikringsbeviset at tilleggsforsikring på sykkel er tegnet, gjelder innboforsikringen med følgende særskilte endringer: Tilleggsforsikringen forutsetter at sykkel er innmeldt i et sykkelregister godkjent av Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Hvilke skader forsikringen gjelder for

Selskapet erstatter skade som skyldes plutselig og utilsiktet ytre årsak som rammer den forsikrede sykkel under transport, opphold eller bruk. For sykkel med forsikringssum over kr 20 000 dekkes tyveri bare når sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller i bygning med adgangskontroll.

Unntatt er skade

Sikkerhetsforskrift:

Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares adskilt fra den. Når sykkelen skal transporteres må den merkes og transporteres forsvarlig. Forskrifter gitt av transportør må følges. Under sykkelkonkurranser gjelder følgende: Sykkelen skal umiddelbart etter løp plasseres og oppbevares i låst følgebil. Følger av å ikke overholde sikkerhetsforskrifter er omtalt i innbovilkårets del A, pkt. 6.2.3 og landbruksvilkårets pkt D.8.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter fastmontert utstyr som nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 2 000.

Forsikringen gjelder i Europa.

Antall erstattede sykler

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Aug 11 08:13:01 MET 2001