Erstattede sykler i Norge

Eksempler på dårlig låsing av sykkel

Oversikten er laget av Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! mars 1999. Tall fra hvert enkelt selskap er innhentet ved å ta direkte kontakt med de ulike selskapene, og AISSM har beregnet bransjetall. "Antall" vil si antall erstattede sykler, "Sum" vil si erstatningsbeløp i 1.000 kroner og "Snitt" er gjennomsnittlig erstatning pr sykkel. Både antall og beløp gjelder sykler selskapene har erstattet uavhengig av om sykkelen er separat forsikret, eller dekket gjennom innbo. Bransjetallene er fra Norges Forsikringsforbund.

Tall fra de enkelte selskaper for 1998

            Antall   Sum i    Snitt
            erstattede 1.000 kr   i kr pr
            sykler          sykkel

Storebrand       3.770    15.978    4.238
Vår bank og forsikring 5.384    16.400    3.046
Gjensidige       3.618    15.507    4.286
Vesta          1.792    6.864    3.830
Aktiv           79*     399*   5.056*
Varde           238     902    3.790
--------------------------------------------------------
Totalt         14.881    56.050    3.767
========================================================
* Tall fra 1997, på grunn av interne dataproblemer hos Aktiv er det ikke mulig å fremskaffe tall for 1998.

Bransjen som helhet

            Antall    Sum i    Snitt
            erstattede  1.000 kr   kr pr
            sykler          sykkel

1990          18.210    49.767    2.733
1991          16.939    50.803    2.999
1992          17.916    59.017    3.294
1993          15.319    57.987    3.785
1994          16.262    65.544    4.031
1995          18.100    70.790    3.911
1996          19.064    71.736    3.763
1997          18.118    68.239    3.766
1998*		    16.662  ca 63.000  ca 3.781

Endring 97/98      -8,0%    -7,7%    0,4%
* Bransjetall hentet fra pressemelding fra Norges Forsikringsforbund 08.04.99. Endelige tall kommer så snart AISSM mottar disse.

Kommentarer

Hvis vi ser på bransjen som helhet, har antall erstattede sykler vært relativt uendret på 90-tallet. Det var en topp i 1990, en bunn i 1993 og en topp i 1996, men det er ingen klare trender. Erstatningsbeløpet har imidlertid stort sett steget i hele perioden, og dette skyldes at at folk legger stadig mer penger i sykler. Den lille nedgangen i gjennomsnittlig erstatning de siste årene skyldes at forsikringsselskapene i 1994 innførte sumbegrensninger på erstatning av sykkel gjennom vanlig villa/hjemforsikring. De to siste årene har egenandelen blitt økt i flere av selskapene.

Eksempler på dårlig låsing av sykkel

Tilbake til AISSM.


Last modified: Fri Mar 19 14:23:52 MET DST 1999