AISSM årsrapport 1999

AISSM rapport 2000

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM har i 1999 hatt et tett samarbeid med Norges Forsikringsforbund, Falken Sykkelregister og politiet.

Resultater

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 1999 på landsbasis ble politianmeldt 22.404 sykkeltyverier. Dette er det laveste tallet på hele 90-tallet, og er en nedgang på 16% fra 26.577 politianmeldte sykkeltyverier i toppåret 1995. I Oslo ble antall politianmeldte sykkeltyverier redusert 32% fra 6120 til 4029 i samme periode.

Årsaken til nedgangen på landsbasis kan delvis forklares ut fra større registrering i Falken Sykkelregister og økt bruk av forsikringsgodkjente sykkellåser. Politiet i Oslo, spesielt Majorstua politistasjon har fokusert på sykkeltyveriproblematikken og forklarer mye av nedgangen i Oslo.

Rådsgruppen i Norges Forsikringsforbund

Denne gruppen består av medlemmer fra politiet, forsikringsbransjen, Sykkelrådet og Falken Sykkelregister. De vurderer og utarbeider tiltak og rutiner som kan redusere antall sykkeltyverier og sørge for at flere hittesykler blir tilbakeført til eieren. AISSM fungerer som konsulent for Rådsgruppen. Vi har mottatt referater fra åtte av møtene i 1999, og AISSM har utarbeidet notater og dokumenter til 15 av de sakene som ble behandlet. Vi var også tilstede i Oslo på møtet 26.06.99.

Falken Sykkelregister

Pr 01.01.2000 er 700.000 sykler registrert i Falken Sykkelregister. Dette utgjør 35% av landets to millioner sykler. Det arbeides nå for å gjøre data-kommunikasjonen enklere mellom politi, hittegods, forsikringsbransjen, sykkelforhandlerne og sykkelregisteret. Falken har gitt firmaet Electric Farm i oppdrag å lage en bedre dataløsning for registeret basert på internett-teknologi. Falken dekket reisen tur/retur Tromsø-Oslo for AISSM slik at vi kunne bistå Electric Farm i dette arbeidet. Vi har også bidratt til å sette opp retningslinjer for kvalitetssikring og dokumentasjon av resultater/effekter av Falken Sykkelregister. Undersøkelser foretatt av AISSM Vi har i 1999 foretatt en låsvaneundersøkelse, en analyse av tid fra politianmeldelse av sykkeltyveri til innlevering på hittegods, kartlegging av andel innleverte hittesykler som er politianmeldt og laget en risikoanalyse for gjentatte sykkeltyverier. Låsvaneundersøkelsen ble utført i Tromsø blant 200 sykler som var parkert i sykkelstativer med mulighet for fastlåsing. Tidsanalysen krevde at data fra hittegods ble kontrollert mot politiets straffesaksregister (STRASAK). Norges Forsikringsforbund ga støtte til dette prosjektet slik at AISSM hadde midler til å betale overtid for en ansatt ved Troms Politidistrikt for å fremskaffe de nødvendige data. De samme data ga grunnlag for andelsundersøkelsen. Datagrunnlaget for risikoanalysen for gjentatte sykkeltyverier ble fremskaffet av en aktuar i Gjensidige Bank og Forsikring mens AISSM utarbeidet det endelige notatet. Alle disse undersøkelsene er blitt forelagt for Rådsgruppen.

Bruk av media

AISSM kjører en høy mediaprofil for å spre informasjon om sykkeltyverier og forebyggende tiltak. Vi har i 1999 hatt artikler i avisene Aftenposten, Dagsavisen, Adresseavisen, Nordlys, Tromsø, Asker og Bærum Budstikke, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Moss avis, Østlandets blad, Drammens Tidende, Sarpsborg Arbeiderblad, Romerikes blad, Firdaposten, Varden, Sandefjord blad og magasinene Dine Penger og På sykkel. Vi har dessuten stilt opp på radiointervjuer både for NRKs lokalsendinger og riksdekkende sendinger. I noen tilfeller er mediaoppslagene resultat av pressemeldinger, men stadig oftere presenterer AISSM en ide til artikkel per telefon, tipser redaksjonen om våre internettsider, og så kan journalisten eventuelt ta kontakt med AISSM dersom han ønsker ytterligere opplysninger. Vi har også opplevd å bli kontaktet av journalister som trenger bakgrunnsinformasjon om sykkeltyveriproblematikken for å utdype aktuelle saker.

AISSM rapport 2000

Tilbake til AISSM.


Last modified: Fri Jan 12 14:28:34 MET DST 2001