Hva politiet kan gjøre

Hva forsikringsselskapene kan gjøre


Etterforskning er vanskelig

Det er nesten umulig å etterforske et sykkeltyveri. Det er som regel få spor å gå etter. Det er sjelden tyven etterlater seg en oppbrutt lås, og det er ikke alltid så lett å finne fingeravtrykk eller DNA-materiale på en sykkellås. Mens politiet får tilnærmet ubegrensede ressurser i en drapssak, har de sjelden anledning til å etterforske et sykkeltyveri. Det er heller ikke noe hjelp å få fra KRIPOS da KRIPOS ikke arbeider med sykkeltyverier. Det finnes heldigvis en del andre tiltak som ikke krever så mye ressurser og som kan gi like gode resultater.

Mediautspill om sykkeltyverier

Politiet kan gå ut i media og fortelle om økning i antall sykkeltyverier, eller at det stjeles mye sykler i dette distriktet kontra andre deler av landet. Politiet bør fokuser på låsing av sykkel og Falck Sykkelregister. Folk blir flinkere til å passe på syklene sine når de minnes på at sykkeltyverier forekommer. Problemet med slike mediautspill er de har kortvarig effekt. Folk glemmer fort, og utspillene må derfor gjentas ved jevne mellomrom. Politiet må også være kreative for å finne spennende vinklinger. Det finnes noen klassikere man kan bruke. Media elsker enkeltskjebner, f.eks om Ingeborg som har blitt frastjålet tre sykler på to år, eller den 13 år gamle gutten som har gått med avisen i et halvt år for å kjøpe seg drømmesykkelen for så å oppleve at den blir stjålet etter to uker. Dersom avisen samtidig intervjuer en sykkeltyv, får de et meget spennende oppslag.

Generelle sykkelkontroller

Det er mange stjålne sykler som brukes av "vanlige folk". Ved å gjennomføre en kontroll der alle forbipasserende syklister ble stoppet og kontrollert, vil dette sende ut et signal om at det innebærer risiko å kjøpe en stjålet sykkel. Hovedpoenget med en slik sykkelkontroll er ikke å avsløre tyver og helere, men å skaffe mediaomtale. Det er viktig at folk ser at politiet faktisk gjør noe med sykkeltyveriene.

I Tromsø har Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) flere år hatt en sykkelkontroll sammen med politiet, Falck og Storebrand. I motsetning til sykkelkontrollene foretatt av Majorstua politistasjon, ble ikke syklene sjekket mot STRASAK der og da, men vi noterte sykkelfabrikat, rammenummer, navn og adresse, og dette ble kontrollert mot STRASAK og Falck Sykkelregister i ettertid. For å gi sykkelkontrollen en positiv vinkling samt å fokusere på Falck Sykkelregister, fikk syklistene gratis registrering. Hver kontroll varte en time, og det ble avslørt 1-2 tyver/helere, og vi fikk god mediadekning.

"Lås sykkelen din!" aksjoner

AISSM har i samarbeid med Falck Sykkelregister utarbeidet en egen ”hanger” som settes på dårlig låste parkerte sykler i utsatte områder. På den ene siden er det informasjon om Falck Sykkelregister. På den andre siden gis det råd om låsing av sykkel. Politiet flere steder i landet har brukt vår ”hanger” i sine ”Lås sykkelen din!” aksjoner.

Informasjon til gårdeiere og eiere av kontorer og offentlige bygninger

Politiet bør kartlegge hvilke steder folk parkerer syklene sine. Der det mangler gode låsemuligheter, bør gårdeier gjøres oppmerksom på dette. Politiet bør anbefale sykkelstativer der både sykkelramme og minst ett hjul kan låses fast. AISSM har omtalt en rekke sykkelstativer på våre web-sider.

Informasjon til sykkelforhandlere

Sykkelforhandleren har et spesielt ansvar med tanke på informasjon overfor kunden sin. Det er forhandleren som anbefaler lås etter at kunden har kjøpt en sykkel. Det er også ved kjøp av sykkel kunden er mest motivert for å registrere sykkelen sin i Falck Sykkelregister. Politiet bør informere forhandleren om hvilke låser som bør anbefales. Dette blir ekstra virkningsfullt dersom politiet samtidig forteller om hvordan de lokale tyvene knekker sykkellåsene. Politiet bør dessuten oppfordre forhandler til å inngå avtale med Falck Sykkelregister slik at alle sykler automatisk registreres ved salg. AISSM har informasjon om sykkellåser, hvordan disse motstår ulike knekkemetoder og om Falck Sykkelregister på våre web-sider.

Beslaglegge sykler som brukes av gamle kjenninger

Politiet har begynt å bli flinke til å kontrollere sykkelen nå en gammel kjenning sykler på en altfor dyr sykkel. Det er imidlertid god grunn til å også sjekke gamle sykler. Når en kjeltring stjeler sykler med tanke på salg, velger han ofte dyrere sykler. Når han bare trenger en sykkel for å komme seg fra punkt A til B, tar han hva som helst. Narkomane har sjelden egen bil eller sertifikat, og det er ikke alltid like lett å ta bussen når man ikke har penger. Det er derfor også en del brukstyverier blant vinningskriminelle.

I Oslo har Majorstua politistasjon gjennom sitt sykkeltyveriprosjekt vært så aggressive overfor vaneforbrytere at kjeltringene nesten ikke tør å sykle på stjålne sykler. En gammel kjenning av politiet sa at det var blitt like upopulært å sykle på en stjålet sykkel som det å være spedalsk. I Tromsø valgte en av byens vanekriminelle å kjøpe en ny sykkel i butikken fordi han var så lei av at politiet hele tiden tok fra han sykler han hadde stjålet.

Identifikasjon av beslaglagte sykler

Det er ofte et problem for politiet å dokumentere at en beslaglagt sykkel stammer fra et straffbart forhold. Dersom en sykkel er stjålet samme dag som politiet kontrollerer sykkelen, er det sjelden tyveriet er blitt politianmeldt og registrert i STRASAK. Politiet kan derfor notere navn og adresse på syklisten, fabrikat og rammenummer på sykkelen, og gjøre et nytt søk i STRASAK et par uker senere.

Politiet har on-line tilgang til Falck sykkelregister gjennom sitt eget datasystem. I tillegg kan de kontakte Falck i Oslo på en døgnåpen telefon for å gjøre søk i Falck Sykkelregister. Om rammenummeret skulle være skadet eller delvis forsøkt fjernet, kan Falck foreta søk på deler av rammenummeret. I noen tilfeller vil man finne eiere som har politianmeldt tyveriet, men som ikke ble funnet fordi godsnummeret var mangelfullt eller feilaktig registrert i STRASAK. I noen tilfeller har ikke eier politianmeldt tyveriet, men er villig til å gjøre det i ettertid for at politiet skal kunne få bevis mot tyven. Om ikke sykkelen er registrert i Falck Sykkelregister, vil man ofte få opplysninger om korrekt fabrikat og modell ved å se på sykler i samme serie. På bakgrunn av disse opplysningene kan man ofte finne forhandleren som solgte sykkelen. Forhandler er pliktig til å oppbevare kopi av kvitteringen med opplysninger om eier. Med utgangspunkt i rammenummeret, fabrikat og årsmodell kan forhandler bla tilbake i gamle kvitteringsbøker og finne eier.

I Tromsø lærte sykkelpatruljen til politiet seg noen triks ved kontroll av sykler hos gamle kjenninger. I stedet for å spørre hvor sykkelen kom fra, spurte de om kjeltringen hadde funnet sykkelen. Dersom han svarte ja, kunne sykkelen inndras og overleveres til hittegods. Dersom politiet i ettertid klarte å dokumentere at sykkelen var stjålet, kunne de innkalle kjeltringen til avhør og gi han bot for tyveri, heleri eller unndragelse av hittegods. Politiet fikk uansett tatt sykkelen fra kjeltringen.

Se etter stjålne sykler ved andre beslag

Politiet går ofte til ransaking og beslag hos gamle kjenninger på grunnlag av tips eller mistanke. Ofte finner de TV, video, stereoanlegg, sølvtøy osv. Hvis politiet i tillegg tar en titt i garasjen, vil de ofte finne stjålne sykler da mange vinningsforbrytere stort sett stjeler det som er å stjele.

Oppfordre folk til å tipse politiet

Det er mange folk som daglig observerer stjålne sykler. Sykkelreparatører, vaktmestere, vektere og folk som jobber på havna er alle personer som av og til oppdager sykler som opplagt må være stjålet. Hvis disse oppfordres til å kontakte politiet ved mistanke, kan politiet få verdifulle opplysninger som kan føre til oppklaring av flere sykkeltyverier. I mange tilfeller vil et besøk hjemme hos tyven også avsløre annet tyvegods.

Registrering av erstattede sykler i Falck Sykkelregister

I mange tilfeller oppgir ikke klager rammenummeret til politiet ved anmeldelse av sykkeltyveri. Da forsikringsselskapene ønsker å få kvittering på kjøp av sykkel, vil ofte selskapet få opplysninger om rammenummeret. Dersom forsikringsselskapet registrerer sykler de erstatter i Falck Sykkelregister, vil flere sykler bli registrert med korrekt rammenummer. Hvis sykkelen skulle bli gjenfunnet vil selskapet få beskjed om dette. På denne måten unngår man at eier faller for fristelsen å beholde både sykkel og erstatning. Politiet bør oppfordre selskapene lokalt til å foreta slik registrering.

Bruke erfaringer fra andre sykkeltyveriprosjekter

Det er mange politistasjoner som har sykkeltyveriprosjekter eller syklende politi. I stedet for å tenke alle tanker hver for seg, kan man dra nytte av hverandres erfaringer. Politiet bør derfor ta kontakt med politiet på Majorstua, Oslo sentrum, Bergen, Kristiansand, Elverum, Tønsberg, Sandefjord og Tromsø.

Prioritere verstingene

Verstingene er vanekriminelle som stort sett ikke gjør andre ting enn å stjele og begå innbrudd. Dette er folk som kan få sin syvende fengselsstraff etter å ha begått 20 innbrudd og 5 biltyverier siden forrige fengselsopphold. Det politiet ikke alltid er like oppmerksomme på er at disse tyvene også står for mange sykkeltyverier. Politiet i Stavanger oppdaget at antall sykkeltyverier ble halvert i en periode hvor de hadde klart å sette 10-15 verstinger bak lås og slå i samme periode.

Det er mange årsaker til at Politiet bør prioritere verstingene. Med tanke på den praktiske gjennomføringen viser det seg at kort saksbehandlingstid er viktig. Det er demoraliserende både for politi og folk flest at tyvene fortsetter å begå forbrytelser mens de venter på at saken kommer opp for domstolene. I Norge har domstolene også et merkelig rabattsystem slik at straffen for 40 innbrudd blir den samme som for 20 innbrudd. I enkelte steder i USA får du straff for hver enkelt forbrytelse, og dersom en sykkeltyv straffes med to uker i fengsel for hver sykkel han stjal, ville dette gitt nesten 20 år i fengsel for 500 sykkeltyverier. Enkelte sykkeltyver stjeler faktisk så mange sykler i løpet av 3-4 år.

Hva forsikringsselskapene kan gjøre

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu Feb 7 14:18:36 MET DST 2008