Hvis sykkelen blir stjålet

Myter om sykkeltyverier

Hva du skal gjøre

 1. Politianmelde tyveriet der sykkelen ble stjålet.
 2. Varsle forsikringsselskapet (ditt, samboers eller dine foreldres).
 3. Gi Falken på Tåsen (tlf 815 68 112) beskjed om at sykkelen er stjålet. (Hvis sykkelen ikke var registrert bør du gjøre det nå, men du må ha korrekt rammenummer).

Hva du kan gjøre

 1. Kjøre rundt i nabolaget for å se etter sykkelen.
 2. Be taxisentralen om å sende ut melding til alle drosjeeiere og utlov dusør (f.eks kr 1.000,-).
 3. Henge opp plakater med bilde av sykkelen.
 4. Oppsøke byens løse fugler.
 5. Sette inn annonse om at sykkelen er stjålet (først lokalavisen, senere Offroad Magasinet).
 6. Få en kamerat til å sette inn annonse "sykkel ønskes kjøpt" med beskrivelse av din sykkel.
 7. Følge med på annonser i aviser, tekst-TV og Internett.
 8. Finne på en interessant vinkling slik at lokalavisen skriver om sykkeltyveriet.
 9. Få det lokale politiet til å starte et sykkeltyveriprosjekt.
 10. Varsle sykkelverksteder i området.
 11. Varsle bruktbutikker i området.
 12. Kontakte Trafikketaten og be parkeringsvaktene kikke etter sykkelen.
 13. Kontakte Teknisk etat i kommunen og be Park og Idrettsvesenet kikke etter sykkelen.
 14. Kontakte vaktmestere ved skolene i nærheten.
 15. Kontakte Securitas og lokale vekterfirma.
 16. Registrere sykkelen i Norsk Savnetregister og evt. Stolen Bike Registry.

Er det noen råd du savner, kan du tipse Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (aissm@student.uit.no).

Kommentarer

Selv om sykkelen er blitt stjålet, har den ikke forsvunnet fra jordens overflate. De fleste syklene som stjeles er i vinnings hensikt. Det vil si at tyven egentlig ikke er interessert i sykkelen, men i pengene han får nå han selger sykkelen. I Tromsø opplevde en sykkeleier at tyven ga sykkelen tilbake til eieren mot at eieren betalte han kr 1.000,- i dusør. Siden eieren hadde tatt sykkelsetet med seg da han parkerte sykkelen, ville ikke tyven fått mer penger om han skulle solgt sykkelen videre. Det hører også med til historien at politiet umiddelbart skjønte hvem det var snakk om utfra beskrivelsen eieren ga til politiet etter at han hadde fått sykkelen sin tilbake.

De fleste sykler forblir i nærområdet. Omtrent 10% av syklene går ut av landet, 10% går til andre deler av landet mens 80% forblir i samme kommune eller nabokommunen, samme by eller tilgrensende områder. Det vil si at det er god sjanse for at du vil se sykkelen din igjen dersom du leter etter den. Du bør være spesielt oppmerksom på sykler som er omlakkert da dette i utgangspunktet må betraktes som suspekt. Dersom du finner en sykkel med bortslipt rammenummer, er det ikke tvil om at den har vært gjenstand for en kriminell handling. En mann på 40 år ble i Nord-Troms Herredsrett dømt for heleri av sykkel fordi han kjøpt en brukt sykkel uten å reagere på at sykkelen var lakkert svart og rammenummeret var fjernet. En sykkel uten rammenummer er ikke i forskriftsmessig stand og kan derfor ikke benyttes på vei åpen for allminnelig ferdsel. Dersom du mener du har funnet sykkelen din, bør du få en kamerat til å varsle politiet mens du selv venter på at eieren skal komme tilbake. Dersom han ikke vil identifisere seg, kan du anholde han til politiet kommer.

Hittegods

Sykler som blir innbragt til hittegods kan deles inn i fire kategorier. Den første er brukstyveriene der sykkelen har blitt brukt f.eks på vei hjem fra fest. Disse syklene havner i en grøftekant, og blir funnet av en sivilperson som varsler politiet eller Falken. Den andre kategorien er sykler politiet konfiskerer enten ved beslag hjemme hos tyven sammen med annet tyvegods eller når en gammel kjenning blir stoppet av politiet syklende på en sykkel som opplagt ikke er hans. Disse to kategorier sykler er relativt ferske i den betydning at det som regel har gått relativt kort tid (fra dager til et par måneder) fra tyveriet til sykkelen blir funnet. En tredje kategori er sykler som brukes av tilsynelatende normale folk som har kjøpt brukt sykkel. En del av disse skjønte eller burde ha skjønt at sykkelen var tyvegods da de kjøpte den, men en del har kjøpt sykkelen i god tro og blir stående som et stort spørsmålstegn når de stoppes i en sykkelkontroll og det viser seg at sykkelen er meldt stjålet. En fjerde kategori er sykler som har vært brukt av folk som visste de kjøpte tyvegods, men som dumpes når de er gått i stykker fordi det er billigere å kjøpe en ny stjålet sykkel enn å reparere den gamle. Disse siste to kategoriene er eldre sykler i den betydning at det ofte har gått lang tid fra tyveriet til sykkelen blir funnet (fra ett til tre år). Mens median alder på en politianmeldt sykkel er 3 år, er median alder på en hittesykkel 7 år. Mye av denne forskjellen skyldes at mange ikke gidder å politianmelde tyveri av gamle sykler. En del av forskjellen skyldes at brukstyveriene som ofte er av eldre sykler da det stort sett er disse syklene som er ulåst. Noe av forskjellen gjenspeiler at en sykkel kan bli brukt i lang tid fra den blir stjålet til den blir gjenfunnet. I en undersøkelse foretatt av AISSM viste vi at gjennomsnittlig tid fra tyveri til innlevering på hittegods er 183 dager (6 mnd), median 48 dager. Det vil si at over halvparten av syklene kommer inn i løpet av syv uker etter tyveritidspunktet, mens noen sykler kan være på avveier i flere år.

Det er dessverre ikke så mange sykler som kommer til rette etter tyveri. Statistikken viser at omtrent 10% av syklene som stjeles senere havner på hos politi eller hittegods. I tillegg er det noen sykler blir funnet igjen av eieren selv, mens disse kommer ikke til syne i statistikken. For forsikringsselskapene kan det være et problem at eieren finner sykkelen sin igjen uten å varsle selskapet selv om han har mottatt forsikringspengene. Dersom dette blir oppdaget er det imidlertid eieren som har et problem da forsikringssvindel straffes mye hardere enn sykkeltyverier.

Myter om sykkeltyverier

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu May 22 14:18:36 MET DST 2003