AISSM årsrapport 1998

Årsrapport 1999

Innledning

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon som ble opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM samarbeider bl.a med politiet, forsikringsbransjen og Falken Sykkelregister. AISSM sitter trolig med den største mengde samlede kunnskap om sykkeltyveriproblematikken i Norge.

Fokus i 1998

Norges Forsikringsforbund opprettet høsten 1997 en rådsgruppe (delvis etter initiativ fra AISSM) for å se på tiltak forsikringsbransjen kunne gjennomføre for å redusere antall sykkeltyverier. De har bl.a jobbet for å oppnå større effekt av Falken Sykkelregister gjennom praktiske ordninger, bedre rutiner, øket forståelse, påpeking av muligheter, kvalitetssikring m.v. i forsikringsselskapene, hos politiet, blant forhandlerne, ved hittegodsfirmaene og hos Falken. Arbeidsgruppen hadde totalt 9 møter i 1998. Selv om ikke AISSM var fysisk tilstede på møtene har vi foretatt en tett oppfølging av gruppens arbeid ved å utarbeide notater i forkant av møter, kommentere referater fra møter samt ha en tett kommunikasjon med gruppens leder, Andreas Pihl i Norges Forsikringsforbund, gjennom telefon, e-mail og ett møte i Oslo.

Arbeidsgruppen har klart å gjennomføre mange av våre hjertesaker, bl.a oblat til registrerte sykler i Falken Sykkelregister, avtaler om automatisk registrering i sykkelregisteret ved salg av sykkel, forsikringsselskapenes registrering av erstattede sykler og at politiet har fått on-line tilgang til Falken Sykkelregister. Arbeidsgrupper har også sendt brev til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet for å få en strengere håndheving av dagens forskrift om krav til sykkel med tanke på rammenummerets utforming og plassering.

Samarbeid med Politiet i Tromsø

Politiet i Tromsø hadde for første gang en sykkelpatrulje. Denne bestod av to politimenn fra ordensavdelingen, og disse syklet på dagtid, hverdager i sommermånedene. De hadde i utgangspunktet ikke noe spesielt fokus på sykkeltyverier, men siden de selv syklet, ble sykkeltyveriproblematikken en naturlig del av arbeidet. AISSM hadde ett møte med sykkelpatruljen før de startet opp, vi hadde telefonkontakt ved et par anledninger ved konkret mistanke om stjålne sykler. I samarbeid med Falken og Storebrand hadde vi en sykkelkontroll hvor 50 tilfeldig forbipasserende syklister ble stoppet og kontrollert. Vi hadde dessuten et møte for å oppsummere sommerens erfaringer samt planlegge neste års sykkelpatrulje. Det er allerede blitt avtalt at AISSM skal holde et foredrag på en parole for politiet for å kunne skolere dem i sykkeltyveriproblematikken.

Samarbeid med andre politikammer

I forbindelse med utkjøring av sykkeltyveristatistikk tar AISSM kontakt med de politidistrikt som har store endringer i antall sykkeltyverier for å undersøke hvorfor disse endringene har funnet sted. I kjølvannet av dette har flere politikammer blitt inspirert til å gjennomføre egne sykkeltyveriprosjekter. Vi har også assistert Kåre Greipsland ved Kristiansand Politidistrikt i forhold til faglige vurderinger ved anleggelse av ny sykkelparkeringsplass og valg av sykkelstativer ved Høgskolen i Agder. Etter oppfordring fra Greipsland har dessuten AISSM skrevet en artikkel om sykkeltyveriproblematikken og vårt arbeide i politibladet Livsnerven som bl.a sendes alle politimestrene ved landets 54 politidistrikt.

Samarbeid med Falken

AISSM har fungert som Falkens vindu mot internett. Falken arbeider med utvikling av egne sider, men disse var ikke kommet på nett i 1998. I tillegg til at surfere kan lese om Falken Sykkelregister på sidene våre, er det mulig å registrere syklene on-line i form av utfylling av et standardsskjema som genererer en robotmail til Falken. AISSM har ikke tilgang til disse opplysningene som går direkte til Falken. Vi har imidlertid vår egen brukerident i sykkelregisteret og i 1998 har vi utført noe korrektur av registreringer, bl.a på Cannondale som i stor grad var blitt feilregistrert. AISSM har også vært i dialog med Falken angående struktur på rammenummer av nye DBS-sykler.

I Tromsø har vi assistert Falken ved å oppspore eiere av hittesykler som Falken ikke fikk treff på i Falken Sykkelregister og politiet ikke har fått treff på i STRASAK. Lokale sykkelforhandlere har blitt kontaktet av AISSM og gjort søk i sine medlemsregistre slik at vi har funnet sykler til eiere som ikke politianmeldt tyveriet.

Test av sykkellåser

AISSM har også i 1998 fortsatt å teste sykkellåser. Vi har også samlet syv store tester av sykkellåser, kommentert dem og påpekt styrker og svakheter ved testingen og låsene. Resultatene er lagt på våre web-sider, og Danny Anker Kirkeby, produktsjef og ansvarlig for sykkellåser i Basta Danmark A/S, har kommentert i en mail til AISSM at disse sidene er blant de beste og mest informative han har sett på lang tid. AISSM har også tatt opp fellesbestillinger av sykkellåser direkte fra importør og solgt disse til medlemmer og medstudenter til kostpris.

Lås sykkelen din aksjoner

AISSM har tidligere brukt brosjyren "Lås sykkelen din!" utarbeidet av Politiets Kriminalvern. Vi har flere ganger påpekt svakheter ved denne brosjyren, og de har nå utarbeidet en ny versjon hvor noen av våre forslag ble tatt inn. AISSM var imidlertid ikke helt fornøyd med den nye brosjyren heller, så med støtte fra Vesta forsikring valgte vi å trykket opp vår egen brosjyre i 2.000 eksemplarer. Disse har blitt brukt ved "Lås sykkelen din!" aksjoner i Tromsø sentrum, på Universitetet og Regionsykehuset i Tromsø. Brosjyrene har dessuten vært tilgjengelig hos politiet og hos enkelte forhandlere i Tromsø.

Bruk av media

AISSM har også i 1998 vært flinke til å benytte oss av media. Dine Penger hadde tips fra AISSM under "Dagens råd" 25. februar. Stavanger Aftenblad hadde flere artikler om sykkeltyverier i mars. Statistikken over utviklingen i antall sykkeltyverier fikk oppslag i Bergens Tidende og Sandefjord Blad, og vi fikk senere NTB til å lage en melding som stod på trykk i en rekke aviser. Studentavisen Utropia i Tromsø hadde en artikkel om aksjonsgruppen og sykkeltyverier. AISSM leverte mye av bakgrunnsmaterialet til testen av sykkellåser i TV2 Hjelper deg i april. Det ble brukt mye stoff fra internettsidene til AISSM da studentavisen Under Dusken hadde et temanummer om sykkel i juli. Norges Forsikringsforbund brukte våre råd om låsing i sin pressemelding "Hvordan sikre sykkelen mot tyver" 2. juli. Vi fikk to oppslag i avisen Tromsø, et oppslag i avisen Nordlys og innslag på NRK radio i forbindelse med sykkelkontrollen 21. juli. Da vi avslørte en student som i god tro hadde kjøpt en sykkel som var stjålet i Kristiansand, medførte dette også et oppslag i avisen Tromsø. AISSM fikk i sommer et par minutters innslag om sykkeltyverier i NRK P3 Transitt.

Sykkellåssituasjonen i Tromsø resulterte i avisen Tromsø, en om at det ikke fantes noen FG-godkjente sykkellåser og en til da Sportshuset begynte å selge en godkjent lås. Avisen Tromsø skrev om en av "Lås sykkelen din!" aksjonene våre i Tromsø sentrum, og de skrev også om sykkelauksjonen til Falken. Dagsavisen hadde, etter tips fra AISSM, en artikkel om sykkelpatruljene ved de ulike politikamrene. Denne artikkelen kostet journalisten en del arbeid, men den ble senere referert i flere andre aviser.

Utviklingen i Tromsø

Fra 1997 til 1998 har det til tross for stor innsats både fra politiet og AISSM vært en økning i antall sykkeltyverier i Troms Politidistrikt. Hovedårsaken er været. I 1997 hadde vi over to meter med snø langt inn i mai. I 1998 var sommeren i Nord-Norge den beste på 25 år. Mens salget av sykler gikk ned i Sør-Norge, gikk den opp i Tromsø. Dette gjenspeiler en økning i sykkelbruk, og med flere sykler på veiene blir det flere sykler å stjele. Det blir sannsynligvis også flere som er interessert i å kjøpe billige brukte sykler.

Utviklingen i resten av landet

Siden 1995 har antall anmeldte sykkeltyverier på landsbasis blitt redusert for hvert år. Tallet for 1998 er faktisk det laveste på hele 90-tallet. Mens det i 1995 ble anmeldt 26.577 sykkeltyverier, var tallet for 1998 blitt redusert til 23.053. Sommeren 1998 var riktignok svært dårlig i Sør-Norge, men dette kan ikke forklare den gunstige utviklingen helt siden 1995. Økt satsing fra politiets side kan forklare mye av nedgangen da man ser størst reduksjon i de byene hvor politiet har hatt egne sykkeltyveriprosjekter. Økt bruk av Falken Sykkelregister kan også ha medvirket. Det har dessuten kommet flere gode sykkellåser på markedet. Det kan imidlertid tenkes at antall anmeldte sykkeltyverier ikke gjenspeiler den reelle utviklingen i antall sykkeltyverier. Året 1998 var et år folk hadde mye penger mellom hendene. Det kan tenkes at folk i mindre grad gidder å politianmelde sykkeltyveri med tanke på forsikringspengene, men bare kjøper ny sykkel uten å styre med alt papirarbeidet. Det vil derfor bli spennende å se hvordan utviklingen blir i 1999 når folk møter trangere tider.

Årsrapport 1999

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1999