Aftenpostens test av sykkellåser

BIKE test av sykkellåser

En journalist fant mai 1998 ut at også Aftenposten burde ha en test av sykkellåser. Han tok utgangspunkt i en artikkel om sykkellåser i bladet "På Sykkel", og kjøpte inn 10 låser. Disse ble testet av en låsesmed fra Låshuset i Oslo sammen med formannen i Foreningen Norske Låsesmeder. Sykkellåsene ble festet rundt et gelender i trappen, og de brukte hammer, avbitertang, kniv, rørtang, to skrutrekkere, en liten baufil og en oppladbar drill i testen. Det var journalisten selv som foretok rangeringen av låser ut fra om låsen overlevde 3 minutter, pris, om låsen kunne brukes etter tyveriforsøket, låsens fleksibilitet og om låsen så solid ut.

QLS står for Quality Level System. Dette er en sikkerhetsbetegnelse ABUS bruker til rangering av sine egne låser. Skalaen går fra 1-20 hvor 20 er best. Vi har brukt den samme skalaen til å rangere andre låser på grunnlag av tester der låsene er testet sammen med ABUS-låser.

Låser som overlevde 3 minutter (QLS)

  1. Luma 35 HU bøylelås (bilde) (8)
  2. ABUS Steel-O-Flex Granit slangelås (bilde) (10)
  3. Ming Tay slangelås (bilde) (6)
  4. Trelock Titan Lite bøylelås (10)
  5. Squire Protector bøylelås (bilde) (10)
  6. ABUS Granit 54 HB bøylelås (bilde) (10)
  7. Trelock Supersafe 1620 vaierlås (6)

Låser som ikke overlevde 3 minutter (QLS)

  1. Lastein Bikepack vaierlås (4)
  2. ABUS Diskus Chain 20 kjettinglås (7)
  3. Bike Tec slangelås (4)

Kommentarer til testmetoden

Aftenposten skriver at hovedkriteriene for FG-godkjenning av sykkellåser er at de skal motstå angrep fra en rekke forskjellige håndverktøy i mer enn 3 minutter. Journalisten mente å legge opp testen tilsvarende kravene til FG-godkjenning. Det ble derfor ikke brukt verktøy som boltekutter (bilde), jekk og kuldespray. Han valgte likevel å inkludere batteridrevet drill selv om denne ikke blir brukt i testen til FG.

Selv om denne låstesten ble lagt opp med omtrent samme utvalg håndverktøy som blir benyttet ved FG-testing, er denne testen på langt nær så omfattende som det FG-godkjente låser har vært utsatt for. Den største svakheten er at det bare ble testet en lås av hver type. Det vil si at dersom man har brukt to minutter med et angrepsverktøy som ikke fører frem, har man bare ett minutt igjen til å prøve andre verktøy som kunne ha åpnet låsen. I FG-testen testes 7 låser av hver type, og ved hver test brukes maksimalt to ulike verktøy. I tillegg har prøvningsgruppen fått anledning til å studere låskonstruksjonen via tegninger og demontering av låsen før testen. Dette gjør at de vet om eventuelle svake punkter på låsen som bør testes spesielt. I testen til Aftenposten ble låsene testet uten forkunnskaper.

Det er misledende foreta en rangering av de låsene de ikke klarte å knekke. I denne testen var det journalisten selv som foretok rangeringen utfra pris, om låsen kunne brukes etter tyveriforsøket, låsens fleksibilitet og om låsen ser solid ut. Dette er tvilsomme kriterier, og journalisten burde uansett drøftet resultatene med fagmiljøet før artikkelen kom på trykk. AISSM snakket med den ene av låsesmedene i ettertid, og han var uenig i rangeringen. Han var mest imponert over slangelåsen ABUS Steel-O-Flex Granit (bilde).

Kommentarer til resultatene

Testens vinner var bøylelåsen Luma 35 HU (bilde). I testen til Total Bike Magazine ble den åpnet på 2 min og 20 sek, men fikk god omtale fordi den var så billig. Bøylen er gjennomherdet og dette gjør den sårbar for jekk og kuldespray. Låsen betjenes med rørnøkkel slik at den kan åpnes med en universaldirk (bilde). Låsen er FG-godkjent.

ABUS Steel-O-Flex Granit (bilde) er den eneste slangelåsen som er FG-godkjent, og er uten tvil den beste slangelåsen på markedet. Det var også denne låsen som imponerte låsesmedene mest. Slangelåsen til Ming Tay (bilde) kom også bra ut i denne testen til tross for at denne låsen er uhyggelig dårlig. Den ene låsesmeden sa i ettertid at han visste om tre ulike måter for å knekke låsen på under ett minutt. Sykkeltyven "Tim" som ble intervjuet av Aftenposten sommeren 1995 brukte 10-15 sekunder på kappe denne låsen ved hjelp av en boltekutter (bilde). AISSM har klippet låsen på 1 min og 20 sek ved hjelp av en 25 cm lang knipetang. Et annen svakhet er at slangelåsen til Ming Tay betjenes med rørnøkkel slik at den kan åpnes med en universaldirk. Låsen er ikke FG-godkjent.

Bøylelåsen Trelock Titan Lite er en brukbar lås som ikke veier så mye. Den er FG-godkjent. I testen til Total Bike Magazine ble låsen åpnet på 4 min og 14 sek. I testen i forbrukermagasinet "plus" kom denne låsen i klassen "Lav sikkerhet" fordi den lot seg kappe med en stor boltekutter. I denne testen konkurrerte Trelock Titan Lite om fjerdeplassen med bøylelåsen Squire Protector (bilde), men ble rangert først fordi Trelock Titan Lite er litt billigere. Det er imidlertid verdt å merke seg at Squire Protector ble kåret til vinner i klassen pris/kvalitet både i testen til Total Bike Magazine mai 1997 og i testen til "TV2 Hjelper deg" mai 1998. Squire Protector er imidlertid ikke FG-godkjent fordi importøren hittil ikke har søkt om FG-godkjenning for denne låsen. Importøren anbefaler i stedet Squire Paramount som er konstruert på samme måte som Squire Protector, men har høyere stålkvalitet i bøylen og en bedre låssylinder. Squire Paramount (bilde) er FG-godkjent.

Bøylelåsen ABUS Granit 54 HB (bilde) var lenge flaggskipet til ABUS. Den er FG-godkjent, men har vist seg sårbar for jekk og spett. Sykkelverkstedet Den Rustne Eike har åpnet låsen på under ett minutt, og i testen til Total Bike Magazine ble den åpnet på 18 sek. ABUS selger ikke lenger så mye av denne låsen.

Vaierlåsen Trelock Supersafe 1620 overlevde så vidt kravet på tre minutter i denne testen. Det er ingen vaierlåser som er FG-godkjent, og det er overraskende at de ikke klarte å kappe låsen på kortere tid. Vaierlåsen Lastein Bikepack overlevde akkurat ikke kravet på tre minutter. ABUS Diskus Chain 20 (bilde) kjettinglås ble i denne testen åpnet på 2 min og 5 sek med kombinasjonen drill og hammer. Selve Diskuslåsen er relativt sikker selv om den ikke tåler drill, men den er sårbar for dirking. Kjettingen kan kappes med boltekutter. ABUS Diskus Chain 20 er ikke FG-godkjent.

BIKE test av sykkellåser

Tilbake til AISSM.


Last modified:Wed Sep 9 11:18:00 MET DST 1998