Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min!

[English] [French] [German] [Italian] [Portuguese] [Spanish]
Om Aksjonsgruppen

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon som ble opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålsettingen er å redusere antall sykkeltyverier i Norge.

Det blir årlig stjålet rundt 55.000 sykler i Norge. Det ble i 2010 anmeldt 14.790 sykkeltyverier til politiet og erstattet 10.261 sykler av forsikringsselskapene med totalt 44,8 millioner kroner. Antall politianmeldte og erstattede sykler har blitt redusert med 48% siden 1995 (se vår årsrapport for 2007).

På våre hjemmesider får du statistikk over politianmeldte sykkeltyverier og statistikk over erstattede sykler. Du kan lese om Falck sykkelregister, generelt om sykkellåser og tester av låser. Du få tips om riktig låsing av sykkel, eksempler på dårlig låsing, om sykkelstativer. Vi har en sammenligning av vilkår for sykkelforsikring i de ulike selskapene. Du kan også ta en titt på forskrift for sykkel, lese om det magiske rammenummeret, og hva du bør gjøre hvis sykkelen blir stjålet.

De interesserte kan lese tall og fakta om sykkeltyverier, myter om sykkeltyverier, hva politiet kan gjøre, hva forsikringsselskapene kan gjøre, om ribbing av sykler, intervju med sykkeltyven Tim (28), intervju med narkomane Per (40), intervju med en sykkeltyv (20) fra Bærum, om "Knut" (40) som fikk bot for heleri av sykkel, om DBS/Øglænd og om Syklistenes Landsforening (SLF).
Se også sykkeltyveri.no

Har du spørsmål, kommentarer, tips, råd, ideer eller ønsker mer informasjon, så send oss en mail.
mailto:sveinung.sorbye@nospam.unn.no (husk å fjerne "nospam" fra adressen)


Om Aksjonsgruppen

Last modified: Tue 4 Oct 14:13:01 MET 2011